Christofer Bergenblock, Centerpartiet – ”Försörjningskrav för medborgarskap riskerar slå hårt mot funktionshindrade”

Christofer Bergenblock
Christofer Bergenblock, Centerpartiet

Att M, KD, L och SD säger att ett förstatligande av personlig assistans ska "övervägas" (Tidöavtalet, sid 10) är ett svek och innebär att finansdepartementet får sista ordet, säger Christofer Bergenblock, riksdagsledamot och Centerpartiets nya talesperson i funktionsrättsfrågor.

Christofer Bergenblock har bakgrund i kommunpolitiken i Varberg, där han bland annat suttit 12 år i socialnämnden. Han är mycket besviken och oroad över vad M, KD, L och SD kommit överens om i Tidöavtalet.
– Jag anser att man frångår det man tidigare har lovat, dvs att den personliga assistansen ”ska” bli en statlig angelägenhet. Nu säger man istället att ett förstatligande ska ”övervägas”, det visar på ett svek ifrån de här partierna.
Hur tolkar du ordet övervägas?
– Att det finns en stor sannolikhet att det inte kommer att bli en överflyttning till staten. Det har funnits en medvetenhet hela tiden om att detta kommer att kosta en del för statskassan. När man skriver ”övervägas” istället för att det ”ska” införas, innebär det att finansdepartementet får sista ordet, då är det tyvärr sannolikt att övervägandet landar i ett nej eller i en mindre kostsam justering.

Förutsätter att SD, KD och L driver grundläggande behov

I våras krävde en majoritet i riksdagen att grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet, alla partier utom S och M ställde sig bakom detta. I Tidöavtalet nämns frågan överhuvudtaget inte. Christofer Bergenblock anser att detta måste genomföras.
– Riksdagen var mycket tydlig i tillkännagivandet. Jag utgår från att KD, L och SD står fast vid sitt ord och driver på för en lagändring även i det nya samarbetet. Vi i Centerpartiet kommer i alla fall att driva på för detta i riksdagen och kommer att ställa frågor till ansvarigt statsråd om hur man kommer att agera i denna fråga.

Moment 22 för funktionshindrade

I Tidöavtalet (sid 42) sägs det att det ska utredas om att svenskt medborgarskap ska vara en förutsättning för att kunna söka och beviljas assistansersättning. Samtidigt ska det ställas tex språkkrav och krav på egen försörjning för att kunna bli svensk medborgare. Detta riskerar bli ett Moment 22, säger Christofer Bergenblock.
– Försörjningskravet riskerar slå mycket hårt. Får du inte den hjälp och stöd du behöver utifrån din funktionsnedsättning kan det bli svårt att uppfylla krav på arbete och egen försörjning.
Vad leder det till?
– Ett skarpt krav på medborgarskap kommer förmodligen leda till mer utsatthet och mer utanförskap inom den här gruppen. Däremot anser vi i Centerpartiet att man bör utreda hur man som nyanländ ska kvalificera sig in i välfärdssystemet, men inte kopplat till medborgarskap.

Moderaterna på finansen kan komma säga stopp

Moderaten och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall får ansvar för funktionshinderfrågor och LSS inom Socialdepartementet. Christofer Bergenblock säger att hon har visat ett stort personligt engagemang i de här frågorna.
– Samtidigt måste hon följa order från finansdepartementet, vilket jag misstänker kommer få en negativ påverkan på budgetutrymmet för personlig assistans. Det finns en risk för att man inte vill öka utgifterna och i värsta fall skära ner utgifterna från Moderaternas sida. Dessutom kommer möjligheterna att agera kringskäras av att SD ska godkänna allt regeringen gör.
Hur ser du på att varken KD eller L fick direkt ansvar för frågan?
– L och KD har alltid haft ett starkt engagemang i de här frågorna och man får hoppas det blir en balans mellan de och övriga partier.

Stäng inte dörren för arbetskraftsinvandring

I Tidöavtalet (sid 35) talas det även om att stoppa personliga assistenter vid arbetskraftsinvandring. Christofer Bergenblock medger att det finns problem med vad man kallar pappersassistenter.
– Det behövs fler verktyg för att stoppa den formen av utnyttjande av välfärdssystemet, men det betyder inte att man helt och hållet ska stänga dörren för rekrytering från andra länder. Det skulle förmodligen göra situationen i assistansen svårare, med tanke på de rekryteringsproblem som finns idag.
Hur ser du på att M, L, KD och SD vill att medianlönen i Sverige (idag 33 200 kr) ska vara gränsen för att tillåta arbetskraftsinvandring?
– Så höga lönekrav innebär problem på många områden, i personlig assistans men även i jordbrukssektorn och tjänstesektorn, säger Christofer Bergenblock.

Christofer Bergenblock intervjuades av Kenneth Westberg 2022-10-20


Skicka sidan till: