David Eberhard svarar Försäkringskassan

David EberhardAndreas Larsson, verksamhetsområdeschef vid avdelningen för funktionsnedsättning, bemötte nyligen David Eberhards kritik mot alltför rigida assistansbedömningar. Försäkringskassan hävdade att alla ansökningar prövas objektivt och sakligt enligt lagen. Nedan följder David Eberhards svar.

David Eberhard, psykiater och författare:

Jag betvivlar inte att man från Försäkringskassans sida försöker följa lagen. Det är bra och inget jag egentligen var ute efter att kritisera i min intervju på Assistanskoll.se. Jag kritiserade däremot den rigida tolkningen av lagen då jag av egen klinisk erfarenhet vet att detta inte är ett område där det bara finns ett svar. Jag har personlig erfarenhet av handläggare som är orimligt rigida och där utrymme för tolkning av lagtexten inte bara finns utan faktiskt också är uppenbar.

Anledningen till att jag själv hänvisade till den tämligen anekdotiska bevisföringen som det innebär att referera till egna patientärenden var just eftersom det illustrerar att man kan tolka lagen olika och att Försäkringskassans personal tyvärr inte är mer än människor. Alltså tolkas ofta likartade ärenden oerhört olika. Jag träffade under 2018 mer än tusen patienter och slutsatsen av min kontakt med handläggare från Försäkringskassan i dessa fall är att det finns ett enormt stort mått av godtycke oavsett vad lagen skriver. Så att som Försäkringskassans företrädare påstå att man alltid till punkt och pricka följer lagen och gör objektiva och sakliga bedömningar är mer än lovligt naivt. Det är människor som gör bedömningar på ytterst oklara kriterier. Och då kommer man självklart inte alltid till likartade slutsatser. Några exempel:

När kan man inte duscha själv? Är det när man fysiskt inte klarar av det, eller är det när man de facto på grund av sitt psykiska tillstånd struntar i det? När kan man inte laga egen mat? Är det när man inte har armar att använda, eller när man de facto på grund av sitt psykiska tillstånd aldrig kommer att sätta sin fot i köket?

Att påstå att handläggare är immuna mot yttre påverkan motsägs också av Ulrika Järkestig Berggrens studie från Linnéuniversitetet som nyligen publicerades. I studien granskade man 100 utredningar av personlig assistans som gjorts på Försäkringskassan och man fann att det förelåg problem med rättssäkerheten i utredningsprocessen. Dels avseende en fragmentisering av den sökandes aktiviteter vilket leder till att de inte kommer upp till de 20 timmar som behövs för att kunna få statlig personlig assistans, men också att man ofta inte ens tillfrågat den sökande eller dennes företrädare.

Utöver att jag inte förstår hur man kan tro att det inte finns ett godtycke i bedömningar som har med människor och mänskligt beteende att göra, kritiserade jag dock framförallt orimligheten i lagtexten avseende vilka grupper som ingår i de olika personkretsarna enligt LSS. Det är naturligtvis inget som Försäkringskassans personal ska skyllas för, men det är fortfarande orimligt att man gör en indelning där några av våra sjukaste patienter inte ingår i de kretsar som har rätt till stöd och assistans.

David Eberhard

Tidigare artiklar

Försäkrings­kassan bemöter David Eberhard

David Eberhard, psykiater och författare – ”Stöd som personlig assistans är ett grundläggande mått på civilisationens storhet”

Skicka sidan till: