Pia Steensland, KD – ”Frustrerande hur personer med funktionsnedsättning prioriterats i pandemin”

Pia SteenslandPia Steensland anser att assistansanvändare bör gå före tex anhöriga till personer med hemtjänst för vaccination mot Covid 19. Hon ställde nyligen en skriftlig fråga om prioriteringen till Socialminister Lena Hallengren.

Bör prioriteras högre

Den prioriteringsordningen för Covid 19–vaccin som FHM hittills visat upp räcker inte, anser Pia Steensland.
– Det är det helt korrekt att äldre är prioriterade, men det är samtidigt angeläget att personer som lever med assistans eller är i behov av andra LSS–insatser, deras assistenter och annan personal prioriteras högt.
Pia Steensland tokar det som att assistansanvändare ska erbjudas vaccin efter det att vuxna som lever tillsammans med personer som har hemtjänst vaccinerats.
– Det innebär att en assistansanvändare med kanske nedsatt immunförsvar eller behov av stöd med andning, och dennes assistenter, kommer vaccineras efter en vuxen som lever med en hemtjänstanvändare. Detta oavsett om personen med hemtjänst är gammal eller ung eller om behovet består i att få hjälp med matlagning eller städning ett par gånger i veckan. Då har vi frångått principen om att de med störst behov ska få vaccin först.
Vilken förändring vill du se här?
– Det vore rimligt att de som lever med assistans och deras assistenter prioriteras före de som lever tillsammans med en person som har hemtjänst.

Ställde fråga till Socialminister Lena Hallengren

Pia Steensland ställde nyligen följande fråga till Socialminister Lena Hallengren: Kommer ministern och regeringen att verka för att även personer som lever med assistans eller är i behov av andra LSS–insatser samt personliga assistenter och personal inom LSS–verksamhet ska prioriteras högt vid vaccination mot covid–19?

Lena Hallengren svarade:
Folkhälsomyndigheten kommer att fortsätta att uppdatera och vidareutveckla prioritetsordningen för olika grupper i samhället. I det arbetet beaktar myndigheten exempelvis behovet hos personer inom LSS–verksamhet.

Hoppfull om ett förtydligande

Pia Steensland säger att hon väljer att vara positiv och tolkar Lena Hallengrens svar som att en förtydligad prioritering är på gång. Assistanskoll har inte fått svar från FHM senaste veckan om vad som gäller för vaccination av assistansanvändare och personliga assistenter. Pia Steensland tror att det kommer nya besked från FHM.
– Jag är hoppfull om att det kommer ske men det är för tidigt att släppa frågan. Vi får se till att följa upp under den kommande veckan.

Kan inte undvika nära kontakt

En stor andel av assistansanvändarna har underliggande sjukdomar eller funktionsnedsättningar som gör att de riskerar att drabbas hårt om det skulle bli smittade, säger Pia Steensland.
– Vaccinet skulle rädda liv. Risken för smitta är dessutom hög om du lever med assistans eftersom nära kontakt mellan assistansanvändare och assistent ofta är omöjliga att undvika. Många personer med omfattande funktionsnedsättning har också levt mycket isolerade under lång tid vilket är tärande för måendet och välbefinnandet. Ett klart besked om att de kommer vara prioriterade vid erbjudande av vaccin skulle skänka ett hopp.

Tre gånger högre dödlighet

Antalet smittade och dödsfall inom personlig assistans är tre gånger högre än inom genomsnittet av befolkningen men färre jämfört med äldreboenden och hemtjänst.
– Detta belyser verkligen hur viktigt det är att prioritera vaccin till både assistansanvändare och assistenter. Det är tydligt att många som lever med assistans tillhör en riskgrupp och att sårbarheten för att smittas, liksom risken för att utveckla ett svårare sjukdomsförlopp när man väl är smittad, generellt är hög.
Samtidigt visar statistiken vilken bra insats personlig assistans är jämfört med boenden och hemtjänst, säger Pia Steensland.
– När det är färre människor som är inblandade förbättras kontinuiteten och tryggheten i vardagen och på köpet kan smittspridningen begränsas. Fler borde få rätt till assistans.

Inte prioriterat av regeringen

Regeringen har ett övergripande ansvar för de åtgärder som vidtas för att hantera pandemin. Det ansvaret innefattar att säkerställa att grupper som är extra utsatta skyddas på bästa sätt, säger Pia Steensland.
– Jag har varit frustrerad under hela pandemin över att personer med omfattande funktionsnedsättning inte prioriterats i tillräcklig hög grad. Det har varit allt ifrån anpassad kommunikation i början av pandemin till tillgång till testning och merkostnadsersättning för covid–relaterade kostnader. Och nu tillgång till vaccin. Det har krävts frågor i riksdagen ifrån inte minst oss kristdemokrater och påtryckningar från funktionsrättsrörelsen för att gruppen inte ska glömmas bort, säger Pia Steensland.

Pia Steensland intervjuades av Kenneth Westberg 2020–12–21


Skicka sidan till: