Tre gånger högre dödlighet hos assistansanvändare

Fram till den 14 december har 607 assistansanvändare bekräftats smittade av Covid 19, vilket motsvarar 3,2 % av alla. Antalet avlidna i Covid 19 var 44 personer (0,23%). Det visar statistik från Socialstyrelsen. Det innebär att dödligheten bland assistansanvändare är tre gånger så hög som i befolkningen generellt.

Socialstyrelsens siffror inbegriper både assistansanvändare med assistansersättning från Försäkringskassan och med kommunalt beviljad personlig assistans, totalt 19 027 personer (okt 2019). Att personerna är bekräftat smittade innebär att ett laboratorietest visat smitta av Covid 19.

  • Av 607 bekräftat smittade assistansanvändare var 339 män och 268 kvinnor. 534 var under 70 år och 73 över 70 år.
  • Av 44 avlidna assistansanvändare var 30 män och 14 kvinnor. 16 var under 70 år och 28 över 70 år.

Tre gånger högre dödlighet än i befolkningen generellt

I befolkningen generellt var andelen avlidna 0,076 % relaterat till Covid 19. Baserat på 7 893 konstaterat avlidna den 17 dec (Folkhälsomyndigheten) delat med en befolkning på 10,33 miljoner(SCB). Det innebär en tre gånger så stor dödlighet bland assistansanvändare jämfört med befolkningen generellt.

Ökning under senare delen av hösten

Den 23 juni var antalet bekräftat smittade assistansanvändare 225 personer, vilket motsvarade 1,2 % av alla. Antalet avlidna var den 23 juni 30 personer. En större ökning har skett under senare delen av hösten.

Vidare läsning

Statistik om covid-19 bland personer med personlig assistans enligt LSS och/eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken


Skicka sidan till: