Protester mot prioritering av assistansberättigade för vaccination mot Covid 19

Assistansberättigade får vänta på vaccination, när äldre i boenden/hemtjänst och vårdpersonal prioriteras av Folkhälsomyndigheten. STIL och JAG protesterar, regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten.

I fredags gav Folkhälsomyndigheten ut en nationell plan för vaccination om vilka grupper som är prioriterade. Högst prioriterade är:

Grupp 1
(ca 600 000 personer)

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso– och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Folkhälsomyndighetens fortsatta prioritetsordning (Källa: Svenskfarmaci)

Grupp 2:

  • Övrig personal inom hälso– och sjukvård (ca 400 000 personer).
  • Övriga personer som är 70 år och äldre (ca 1 500 000 personer).
  • Övriga personer i riskgrupper (ca 200 000 personer).

Grupp 3:

  • Resten av befolkningen i åldrarna 19–69 år (ca 6 000 000 personer).

Personer med LSS–insatser som personlig assistans nämns inte men kan antas ingå i den mån de tillhör övriga personer i riskgrupper definierade av Socialstyrelsen (Se FHMs Nationella plan för vaccination 31 aug 2020, sid 14). Personliga assistenter kan antas ingå i Grupp 2 Övrig personal inom hälso– och sjukvård.

STIL: Absurt att personer med hemtjänst prioriteras högre

Prioriteringsordningen har orsakat protester. Jessica Smalaand på STIL säger i ett pressmeddelande att det är absurt att anhöriga till personer med hemtjänst verkar vara högre prioriterade än vad vi är, säger Jessica Smaaland. STIL ser en upprepning av beslut som togs i våras när LSS och personlig assistans glömdes bort när det handlade om att prioritera testning av sjuk personal.
– Vi ser en stor risk att det kommer ske igen med följder som kan bli katastrofala. Vi hoppas att detta bara är en redigeringsmiss och att det snart kommer ett klargörande, säger Jessica Smaaland.

Riksföreningen JAG: Ett obegripligt beslut

Hejaolika.se säger Riksföreningen Jag att ”Trots att vi tydligt pekats ut som riskgrupp så är vi inte prioriterade tidigt för vaccinering. Vi ska vänta tills alla friska 71–åringar fått sina vaccindoser. Det är ett obegripligt beslut”, skriver föreningen som kräver att regering och Folkhälsomyndigheten gör om prioriteringen omgående.

Regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten

Assistanskoll frågar Lena Hallengren när hon bedömer att vaccination kan ske för Covid 19 av assistansberättigade. Hon svarar:
– Just nu rustar Sverige för att kunna vaccinera mot covid–19. Så fort det finns ett godkännande från europeiska läkemedelsmyndigheten och EU–kommissionen sätter vi igång. Folkhälsomyndigheten kommer att ta fram rekommendationer för vilka personer som ska erbjudas vaccination mot covid–19. Utgångspunkten för i vilken ordning vaccination kommer att ske är att personer med störst behov av skydd får vaccinet först.
Är assistansberättigade prioriterade framför andra grupper? När kommer assistansberättigade och personliga assistenter att få vaccinet?
– I fråga om prioriteringsordning hänvisar jag till Folkhälsomyndigheten. De utgår i dagsläget från en prioriteringsordning som innebär att personer som är 70 år och äldre, samt personer med bakomliggande tillstånd som ofta förekommer vid allvarlig covid–19–sjukdom, bör prioriteras att erbjudas vaccination mot covid–19. Folkhälsomyndigheten har även en lista på riskgrupper. Därtill anges att personal inom äldreomsorg, hälso– och sjukvård och övrig omsorgspersonal, och då även personliga assistenter, som arbetar nära personer med risk för allvarlig covid–19 kommer att prioriteras, säger Lena Hallengren.

Vidare läsning

FHM: Vaccin mot covid–19 först till dem som behöver skyddet mest

FHM: Nationell Plan mot Vaccination mot Covid 19 den 4 okt 2020

FHM:s Nationella plan för vaccination 31 aug 2020

Svensk Farmaci intervjuar Folkhälsomyndigheten om prioritetsordningen

Skicka sidan till: