IfA, Lilly Key – ”Alla politiker verkar inte förstå vidden av att skriva in integritetsnära delar i lagtext”

Lilly KeyIfA vill se en bred överenskommelse i riksdagen så inte assistansens framtid avgörs av de partier som för tillfället är i regering, säger Lilly Key på IfA, intressegruppen för assistansberättigade. Hon tycker det verkar finnas en majoritet i riksdagen för att samtliga grundläggande behov ska ses i sin helhet.
– Det är då förvånande att så lite sker för att förverkliga det synsättet.

Assistanskoll frågade nyligen samtliga riksdagspartier hur de ser på Socialdepartementets promemoria som föreslår att andning och sondmatning inte ska delas upp i integritetsnära delar. Promemorian föreslår att det skrivs in i lagtext att alla andra grundläggande behov ska vara av mycket privat och integritetskänslig karaktär, vilket innebär att de kan delas upp i integritetsnära delar.

Politiker verkar inte förstå vidden

Att promemorian föreslår att andning och sondmatning ska räknas i sin helhet tycker IfA är bra, säger Lilly Key, personal- och utbildningsansvarig på IfA. Däremot verkar inte alla politiker förstå vidden och konsekvenserna av att skriva in lagtext att övriga grundläggande behov ska vara av mycket privat och integritetskänslig karaktär.
– Med den praxis som råder och det förslag till lagtext som promemorian föreslår dör våra vänner och bekanta. När stöd dras in och behoven inte tillgodoses innebär det en akut livskris som påverkar grundförutsättningarna att överleva för personer med stora funktionsnedsättningar.

Signalpolitik

Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger att det inte blir någon försämring jämfört med dagens rättspraxis om det skrivs in i lagtext att grundläggande behov ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär." Lilly Key är mycket kritisk.
– Den nya texten följer måhända bara en mycket dålig domstolspraxis men texten kommer att cementera dagens synsätt och innebär en signalpolitik till allmänheten om vilket stöd som är godkänt att ge till personer med stora funktionsnedsättningar.

Ser dock positiva tecken

IfA ser dock positiva signaler från i stort sett alla partier om att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet. Därför är det förvånande att så lite sker för att förverkliga det synsättet, säger Lilly Key.
– När vi haft frågan uppe på IfA Debattforum så har vi under flera år uppfattat att alla partier varit eniga om att det behövs en förändring. Däremot har kanske inte Socialdemokraterna och Moderaterna varit så tydliga på sistone.

Vill se bred överenskommelse i riksdagen

Lilly Key vill inte uttala sig direkt om enskilda partiers åsikter men anser att beslut om LSS, som rättighetslagstiftning, bör tas av parlamentariska utredningar och av riksdagen.
– Att låta LSS vara avhängig de partier som för tillfället är i regeringsställning riskerar kontinuiteten i lagstiftningen och därmed livet för de personer som berörs. Våra medlemmars rättigheter ska inte ligga till grund för politiska poäng.

Lyssna till de som berörs

Regeringspartierna och särskilt Centern och Liberalerna talar om att man behöver lyssna på remisserna med kritik från funktionshinderrörelsen. Detta välkomnar IfA, säger Lilly Key.
– Det är av stor vikt att samtliga partier lyssnar på dem som berörs av lagstiftningen. Funktionshinderrörelsen och användarrörelsens erfarenhet och kunskap är ovärderlig i sakfrågan.

Alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet

Om det går att göra undantag, utifrån promemorians förslag, för både andning och sondmatning borde det enligt Lilly Key ha gått att göra undantag för samtliga grundläggande behov till dess att regering och riksdag enats om framtida förändringar.
– Idag låter de människor och familjer lida i det oändliga till dess att de kan komma till beslut. IfA anser att det strider mot mänskliga rättigheter.

Stopp för tvåårsomprövningar måste fortsätta

Fram till dess att regering och riksdag på kommit tillbaka till lagens intentioner i reell lagtext måste det stopp som sedan 1 april 2018 finns för tvåårsomprövningar fortsätta, avslutar Lilly Key.
Hur kommer IfA att agera i den fortsatta politiska processen?
– IfA arbetar vidare med påverkansarbete. Vi ger stöd och kunskap till våra medlemmar och försöker förmedla kunskap och information från våra medlemmar till politiker och beslutsfattare, säger Lilly Key.

Lilly Key intervjuades av Kenneth Westberg 2019–11–28


Vidare läsning

Assistanskoll frågar riksdagspartierna: Ska integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?

Skicka sidan till: