annonser
annons Vivida Assistans
annons STIL
annons Nordica Assistans
annons Backup
annons Rehab Sation Assistans
annons JAG
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Humana Personlig assistans
annons Maxia Care
annons Assistansförmedling


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Stora brister i information när assistansersättning dras in

Bild på FörsäkringskassanVar fjärde kommun får inte information om att en kommuninnevånare fått indragen assistansersättning. 30 % av kommunerna som får informationen tar inte kontakt med personen. Det framgår av en gemensam rapport från Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

Artiklar med samma tema: (211)

TEMA - Försäkringskassans hårdare bedömningar för assistansersättning

I november 2007 började Försäkringskassan hävda att enbart sk integritetsnära delar av grundläggande behov ger rätt till assistansersättning, Försäkringskassan fick stöd i Regeringsrätten 2009. En ny dom 2015 begränsade det femte grundläggande behovet. 2016 sade ytterligare en dom att egenvård inte räknas som grundläggande behov. Hårdare bedömningar har gjort att alltfler förlorat sin assistansersättning och att färre nybeviljas. Ett ingående minuträknande sker vid bedömningarna. Läs intervjuer med alla som berörs av detta.

Enligt Socialstyrelsen och Försäkringskassan behövs dock ingen författningsändring eftersom Försäkringskassan redan har en allmän skyldighet att informera kommunen vid beslut om indragen assistansersättning. Däremot föreslås det att Försäkringskassan ska se över sina rutiner.
– Det är viktigt för oss att de personer som lämnar den statliga assistansersättningen inte hamnar mellan stolarna, utan att överlämningen till kommunen blir så bra som möjligt så att personen kan ansöka om kommunalt stöd. Vi kommer att se över rutinerna under hösten, säger Marie Axelsson, chef Försäkringskassans avdelning för Funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen föreslår däremot att kommunen får en skyldighet att ta kontakt med personer som fått indragen assistansersättning och att en ny paragraf som reglerar detta införs i LSS.

Enligt rapporten har brukarorganisationerna sagt att det ibland uppstår glapp mellan huvudmännen där den enskilde står utan hjälp vilket gör att anhöriga får lösa situationen.

Vidare läsning

Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in

Skicka sidan till: