Staten sparade 944 miljoner på assistansersättningen

mynthögFörsäkringskassan använde bara 24,099 miljarder jämfört med de 25,043 miljarder som budgeterats för assistansersättning 2022. Största orsaken är att antalet assistansberättigade minskar, en minskning som antas fortsätta till mitten på 2023.

I Försäkringskassans utgiftsprognos för 2023-2026 (sid 28-37) framgår det att 944 miljoner av tilldelade medel för 2022 inte använts. Kostnaden för den statliga andelen av assistansersättningen minskade för övrigt från 24,199 miljarder 2021 till 24,099 miljarder 2022. Läs mer i Assistanskolls statistik.

300 miljoner lägre anslag för 2023

Utgifterna för 2023 beräknas bli 24,29 miljarder kr, vilket är cirka 300 miljoner kr lägre än den tidigare prognosen. Att mindre pengar går åt beror enligt Försäkringskassan främst på antalet assistansberättigade beräknas fortsätta minska till mitten på 2023.

Antalet assistansberättigade antas börja öka igen i mitten av 2023

Försäkringskassan beräknar att utgifterna för den statliga assistansersättningen blir 24,29 miljarder 2023, 25,62 miljarder 2024, 27,45 miljarder 2025 och 28,52 miljarder 2026. Ökningen år 2024 och 2025 beror på att lagändringarna 1 jan 2023 om "Stärkt assistans" antas få effekt från mitten på 2023, då antalet assistansberättigade antas börja öka igen.

Text: Kenneth Westberg


Vidare läsning

Försäkringskassans utgiftsprognos för 2023-2026 (sid 28-37)

Statistik över kostnaderna för assistansersättning 1994 -2022


Kostnadsutvecklingen av statlig assistansersättning

år

Statens kostnad för
assistansersättning
miljoner kr

Ökning
%

Schablon
belopp
ökning %

differens
%

1994

1771 mkr

-

-

-

1995

3717 mkr

109,9%

-

-

1996

4184 mkr

12,6%

-

-

1997

4421 mkr

7,5%

-

-

1998

3884 mkr

15,5%

2,4%

13,1%

1999

4498 mkr

16,3%

3%

13,3%

2000

5306 mkr

15,3%

2,9%

12,4%

2001

6342 mkr

18,4%

3,4%

15%

2002

7526 mkr

18,6%

3,8%

14,8%

2003

8688 mkr

14,3%

3,7%

10,6%

2004

10022 mkr

14,2%

3,5%

10,7%

2005

11348 mkr

12,4%

3,4%

9%

2006

12882 mkr

12,3%

3,3%

9%

2007

14675 mkr

12,9%

4,1%

8,8%

2008

16002 mkr

9,3%

4%

5,4%

2009

17567 mkr

9,5%

4,2%

5,3%

2010

18879 mkr

6,6%

2%

4,6%

2011

19860 mkr

4,7%

2,4%

2,3%

2012

21443 mkr

6,7%

3,5%

3,2%

2013

22476 mkr

4,7%

3%

1,7%

2014

23763 mkr

5,2%

1,8%

3,4%

2015

24902 mkr

4,3%

1,4%

2,9%

2016

21476 mkr

-11,6%

1,4%

-13,0%

2017

23261 mkr

6,2%

1,1%

4,8%

2018

25328 mkr

3,8%

1,5%

2,5%

2019

24087 mkr

-1,6%

1,5%

-3,1%

2020

23276 mkr

-2,7%

1,5%

-4,2%

2021

24 199 mkr

3,3%

3,5%

-0,2%

2022

24 099 mkr

-0,15%

1,5%

-1,65%

(Från 1 oktober 2016 betalade Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott vilket minskade kostnaderna det året med ca 8%)

Källa: Försäkringskassan

Skicka sidan till: