Lena Hallengren, socialminister – ”Vi genomför alla förslag i utredningen Stärkt rätt till personlig assistans

Lena Hallengren
Lena Hallengren, Foto: Ninni Andersson

Regeringen ska skriva en proposition utifrån alla förslag i utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans”, säger Lena Hallengren. Hon berättar även att assistansersättningens timbelopp höjs med 1,5 % för 2022.

Kan komma justeringar utifrån remisserna

Utredningen Stärkt rätt till personlig assistans var en följd av januariavtalet och föreslog stärkt assistans för tillsyn, egenvård/sjukvårdande insatser och ett schabloniserat avdrag för föräldraansvar som ger fler barn rätt till assistans. Utredningen har gått på remiss fram till den 15 oktober. Lena Hallengren säger dock redan nu att utredningen kommer att genomföras i sin helhet.
– Den enda reservation vi har är att den är på remiss, det kan finnas synpunkter i remisserna och det kan komma synpunkter från Lagrådet vi behöver ta hand om. Men vi gav Fredrik Malmberg det specifika uppdraget till den här utredningen för att vi ville ha dessa förslag, vi tror förslagen håller och vi har för avsikt att genomföra de.
Varför kommer beskedet om utredningen redan nu?
– För att kunna skriva proposition behöver vi redan nu lägga in de kostnader detta medför i budgeten.

Lagstiftning från 1 januari 2023

På en presskonferens berättade Lena Hallengren att reformen beräknas ge 2000 personer, varav 800 barn, rätt till personlig assistans. Kostnaden för genomförandet beräknas till 712 miljoner 2023 och ökar sedan successivt till 3,56 miljarder kr/år. Lena Hallengren säger att utredningens förslag kommer att genomföras i en proposition under 2022 och att lagen ska börja gälla 1 januari 2023.
– Jag kan inte säkert säga vilken månad under 2022 den läggs fram men vår ambition är att lagen ska träda ikraft 1 januari 2023. Sedan kommer det att ta fem år innan förslagen får full effekt.
Ska propositionen antas innan valet i sep 2022?
– Det hoppas jag, jag utgår från att det ska vara möjligt.

1,5 % - en standardhöjning för timbeloppet

Uppräkningen av assistansersättningens timbelopp som meddelas i statsbudgeten på måndag kommer att bli 1,5 % säger Lena Hallengren.
– Det är en standardhöjning som annonserats tidigare år.
Varför höjdes timbeloppet med 3,5 % förra året?
– Höjningen för 2021 var en extra höjning kopplad till pandemin och en extra satsning på assistansen. 1,5 % är det som normalt gäller.
Så 1,5 % är en standardhöjning som kommer att ske varje år?
– Ja det kom vi överens om tidigare för att man ska veta vad som gäller. Innan dess skedde en förhandling varje år men sedan fastställdes nivån på 1,5 % som det då gjorde ett tillfälligt avsteg från 2021.
Det kommer säkert protester för att nivån är för låg, den är ju tex lägre än assistenternas löneökningar på 2,2 %...
– Man kan inte bara följa löneökningarna, det kan låta rimligt men så fungerar det inte med myndigheter och annat.

Kommer snart besked om utredning av huvudmannaskapet

I januariavtalet (punkt 64) som upphörde i somras lovades en utredning om huvudmannaskapet i personlig assistans. Det har varit mycket diskussioner om utredningen överhuvudtaget kommer och om den isåfall kommer att syfta till att det ska bli ett statligt huvudmannaskap eller om den ska utreda om huvudmannaskapet ska vara statligt eller kommunalt.
Kommer det att komma direktiv från regeringen om en sådan utredning?
– Vi kommer att återkomma om det, säger Lena Hallengren
Du kan inte säga mer om det nu?
– Vi kommer att återkomma till den frågan, det dröjer inte alltför länge.
Finns det några planer på om tvåårsomprövningarna ska återupptas?
– Det finns inga planer på att återinföra tvåårsomprövningarna just nu.

Lagstiftning om tillstånd från 1 november

Propositionen Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd är ännu inte antagen i riksdagen, men Lena Hallengren säger att det kommer att ske inom kort.
– Lagstiftningen ska börja gälla 1 november så jag utgår från att det blir så. Det handlar om att den enskilde inte får anlita en anordnare som inte har tillstånd från IVO, det är en rimlig ordning.

”Personlig assistans livsavgörande”

Lena Hallengren avslutar med att beskriva genomförandet av utredningen Stärkt rätt till personlig assistans som stora positiva förändringar, och hon beklagar att debatten så ofta fokuserar på problem i personlig assistans.
– Det är lättare att få medial uppmärksamhet på de delar som inte fungerar bra. Det är inte alltid lätt att få den allmänna uppmärksamheten på vad dessa förbättringar innebär men jag ska göra mitt yttersta för det. Personlig assistans är helt avgörande för många människor, att få hjälp av en person som du verkligen känner gör att du kan göra saker som andra tar för givet, säger Lena Hallengren.

Lena Hallengren intervjuades av Kenneth Westberg 2021-09-16

Vidare läsning

Presskonferens med Lena Hallengren om utredningen Stärkt rätt till personlig assistans

Pressmeddeande från regeringen - åtgärder för ett starkare samhälle för alla

Skicka sidan till: