Karensavdraget avskaffas tillfälligt

För att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid 19 tas karensavdraget bort en och en halv månad framåt. Ersättning vid sjukdom ges nu från första dagen vid sjukdom.

Åtgärden ingår i en extra vårändringsbudget från regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna. Karensdagen slopas från den 11 mars och gäller en och en halv månad framåt. För den enskilde innebär det att ersättning ges från första dagen vid frånvaro på grund av sjukdom. Åtgärden bedöms minska risken för smittospridning. Staten står för kostnaden.

Vidare läsning

Smittbärarpenning vid smitta eller misstanke om smitta av Coronavirus

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar – ”Assistenterna är nyckeln för att hindra smittspridning”


Skicka sidan till: