Personligassistent.com - "kollektivavtal är en vanlig fråga på vårt diskussionsforum"

På Personligassistent.com tas ofta frågor om kollektivavtal upp. Nästan alla röster på forumet är eniga i att kollektivavtal är viktiga och behövs.

Pär Blomkvist berättar om hur ofta frågor om kollektivavtal tas upp

Personligassistent.com startades 2002 med syftet att det ska vara en mötesplats som lyfter fram frågor som berör personliga assistenter och personlig assistans. Sajten startades av och för personliga assistenter men numera skriver både assistansberättigade och assistenter där. Pär Blomkvist är sedan 2006 en av administratörerna på sajten, han berättar att man idag har 1131 medlemmar och att det i genomsnitt tillkommer tre nya per dag.
- I genomsnitt är 38 besökare inloggade samtidigt på sajten, som vi driver helt på ideell basis.
Hur ofta tas kollektivavtal upp?
- Ofta, jag har precis kollat och just nu har vi tre diskussionstrådar som enbart handlar om den detta. Vi har tre särskilda diskussionsområden, "anställningsvillkor", "arbetsmiljön för personliga assistenter", och "fackförbund och a-kassa", där frågor kring kollektivavtal tas upp hela tiden.
Pär Blomkvist berättar att när ett problem tas upp till diskussion är första standardfrågan vanligtvis "Är det kommunen eller ett privat företag?". Andra standardfrågan är "Finns det kollektivavtal?", säger Pär Blomkvist.

Pär Blomkvist berättar om problem som tas upp

I stort sett alla brukare och assistenter som diskuterar på sajten är eniga om att ska finnas kollektivavtal berättar Pär Blomqvist. Beskrivningarna av arbetsplatser som saknar kollektivavtal kan ofta ge en skrämmande bild.
- Det kan vara att uppsägningar sker på lösa boliner, att någon blivit uppsagd utan att veta varför. I bakgrunden kan det finnas en arbetsledare som har personliga problem och som säger upp folk till höger och vänster. När assistenten talar med assistansföretaget bryr de sig ofta inte, utan låter arbetsplatsen leva sitt eget liv.
Det förekommer även att lönerna är låga berättar Pär Blomqvist, många undrar om deras löner är acceptabla och ofta berättar assistenter att de får all lön i en klumpsumma.
- En arbetsgivare kanske bakar ihop grundlön, OB och semesterersättning till en summa. Det kan i och för sig upplevas positivt om beloppet är högt, här har det nämnts summor på upp till 155 kr/timmen. Men om lönen är låg och ligger på 100 kr/timmen med OB och semesterlön inbakat då är det ett problem.
Tas avsaknad av pension och försäkringar upp?
- Försäkringar tas ofta upp av brukare som betonar att det måste finnas försäkringar om något skulle hända. Assistenter kan ibland beskriva att det varken finns försäkringar eller pensionsavtal.
Försäkringar och pension tas dock inte upp lika ofta som löner och uppsägningar vilket ofta upplevs som kärnproblemet berättar Pär Blomkvist.
- I långa diskussionstrådar på sajten kan detta tas upp. Yrket är sådant att många bara arbetar en kortare tid och då hinner de ofta inte börja fundera på pensionsavtal och försäkringar.
Hos en assistansanordnare med kollektivavtal går det vanligtvis att diskutera ett problem säger Pär Blomkvist, men om det saknas finns inga garantier för att saker fungerar.
- Man häpnar över vad som kan förekomma, assistenter har exempelvis beskrivit hur de regelbundet får åka hem och städa hos anhöriga till sin brukare.

Branschguiden informerar om assistansanordnare har kollektivavtal

I Personligassistent.com ingår även Branschguiden där assistansanordnare kan jämföras med varandra, de företag som deltar måste då uppge om de har kollektivavtal.
- Branschguiden är tänkt att serva både assistenter och brukare. Assistansanordnarna får lämna uppgifter på ett trettiotal frågor om allt från avgifter för brukaren till uppgifter om anställningsavtal och kollektivavtal. Hittills deltar ett trettiotal assistansanordnare, alla har kollektivavtal.
Vilka reaktioner har ni fått av företag som inte har kollektivavtal?
- När jag frågat stora företag om varför de inte har kollektivavtal är de ofta mycket medvetna om detta och säger att de valt egna lösningar. Det är ju inte så att alla företag som inte har kollektivavtal saknar trygghet för de anställda, ofta har de egna paket av försäkringar och pensionsavtal, säger Pär Blomkvist.

Pär Blomkvist intervjuades av Kenneth Westberg 2008-03-05


Skicka sidan till: