Nytt avtal mellan Kommunal och KFO

I det nya avtalet blir det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter inom Arbetsgivarföreningen KFO från 1 september 2017. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Uppsägningstiden för assistenter som varit anställda mer än ett år utökas från två veckor till en månad.

Kort om avtalet:

  • Avtalet gäller 1 september 2017 till 31 augusti 2020.
  • Lönerna höjs med 2,2 % vilket innebär 535 kr/månad (3,11 kr/timme) från 1 sep 2017, 548 kr/månad (3,18 kr/timme) från 1 sep 2018) och 559 kr/månad (3,25 kr/timme) från 1 sep 2019.
  • Lägstalönerna höjs från 1 sep 2017 till 18 766 kr/mån (109,19 kr/timme), 1 sep 2018 till 19 141 kr/mån (111,28 kr/timme) och från 1 sep 2019 till 19620 kr/mån (114,07 kr/timme)
  • OB-, jour- och beredskapsersättningar höjs från 1 januari 2018, 1 jan 2019 och 1 jan 2020 med 2,2 %
  • Uppsägningstiden ökas från 2 veckor till en månad. Om den anställde varit anställd mindre än ett år är den fortfarande två veckor.
  • Arbetsagaren får lättare att få ut övertidsersättning vid övertidsarbete.


Vidare läsning

Nytt kollektivavtal Kommiunal- Arbetsgivarföreningen KFO 2017-09-01 - 2020-08-31

Information från Arbetsgivarföreningen KFO

Information från Kommunal

Skicka sidan till: