Andra utkastet från LSS-utredningen

Personer som skriverStatligt huvudmannaskap. Personlig assistans ska inte beviljas till barn under 16 år. En schablon på 15 tim/vecka för dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter. Lägre schablonbelopp när anhöriga arbetar som assistenter. Assistanskoll har läst det andra utkastet från LSS-utredningen som leds av Gunilla Malmborg och som ska vara klar 15 dec 2018.

Läs och jämför med LSS-utredningens första utkast som blev känt i februari i år

Läs och jämför med Assistansutredningen som lade liknande förslag redan 1995.

Förslagen i korthet

 • Staten blir ensam huvudman för personlig assistans, även för de med grundläggande behov under 20 tim/vecka. (kommunalt beviljad assistans) Kommunerna ska dock fortsätta att finansiera de 20 första timmarna för varje assistansberättigad.
 • Personlig assistans ska inte beviljas till barn under 16 års ålder. De ska istället kunna få en ny LSS-insats: ”Personligt stöd till barn”.
 • Enbart praktiska hjälpbehov ska ge rätt till assistans. Assistans ska inte ges för behov som förutsätter ingående kunskaper om den som får stödet (femte grundläggande behovet). Stöd ska istället ges genom en ny LSS-insats: ”stöd för behov som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde”.
 • LSS insatsen ledsagarservice tas bort och ska ingå i en ny LSS-insats: "Personlig service och boendestöd" som även ska ersätta visst stöd som idag ges via SoL eller andra LSS-insatser.
 • I alla de tre ovanstånde nya LSS-insatserna kommer friheten att välja utförare och bestämma över hur stödet ska ges inte att finnas.
 • Inför en schablon på 15 tim/vecka för aktiviteter som dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter som är en del av andra personliga behov. Om man anser att man behöver flera timmar än schablonen ska man kunna ansöka om ytterligare timmar.
 • Ett absolut tak för andra personliga behov bör inte införas.
 • Personlig assistans ska vara till för behov av integritetskänslig karaktär
 • Enbart 93, 5 % av schablonbeloppet ska betalas ut när anhöriga (som delar hushållsgemenskap) är assistenter.
 • OB-ersättning ska inte ges via schablonbeloppet utan betalas ut separat från Försäkringskassan efter inskickad redovisning.
 • För att få tillstånd från IVO att bedriva assistans måste anordnaren erbjuder sina anställda villkor som överensstämmer med de centrala kollektivavtalen inom området.
 • Dubbelassistans ska beviljas endast om anpassning och hjälpmedel inte täcker behovet.
 • Beredskap ska inte längre ingå i personlig assistans utan ska istället ges via kommunen tex genom hemtjänst.
 • Egenvårdsinsatser, men inte medicinsk tillsyn, ska kunna ges som personlig assistans
 • Assistans ska kunna beviljas till personer som behöver stöd via god man
 • Åldersgränsen på 65 år ska vara kvar

Skicka sidan till: