Assistansutredningen föreslog redan 1995 stora besparingar

Slopad assistans för barn under 16 år, rätt till assistans först vid behov över 40 timmar/vecka. Det var förslag från Assistansutredningen 1995 som aldrig genomfördes. Läs Assistansutredningen och jämför med dagens LSS-utredning vars läckta utkast tidigare i år föreslog tex borttagen assistans för barn under 12 år och personer över 80 år.
Läs även Assistanskolls intervju med Vilhelm Ekensteen om hur protester stoppade de största besparingsförslagen.

Assistansutredningen tillsattes av den dåvarande socialdemokratiska regeringen då kostnaderna för assistansersättning hade ökat 1,2 miljarder mer än beräknat. 1995 var kostnaden 3,7 miljarder istället för en beräknad kostnad på 2,4 miljarder. Utredare var Karin Wigzell, senare bland annat generaldirektör på Socialstyrelsen.

Andra förslag från utredningen genomfördes tex schablonisering av timbeloppet, införandet av grundläggande behov med en 20-timmarsgräns samt borttagen rätt till assistans i daglig verksamhet, skola och barnomsorg.

Förslag från assistansutredningen i dec 1995

 • Ersättningen per timme schabloniseras och sänks till 145 kronor i 1995 års priser.
 • Den enskildes rätt till personlig assistans inträder först fr.o.m. ett hjälpbehov, som uppgår till mer än 40 timmar vecka.
 • Ett alternativ till schablonersättning 145 kronor timme och nedre gräns 40 timmar vecka är schablonisering om 150 kronor och en nedre gräns om 50 timmar. Den senare kombinationen ger sammantaget ungefär samma besparingseffektger som den förra.
 • Barn under 16 år undantas från rätten till personlig assistans.
 • Aktivitetsersättningen för anhöriga hushållsmedlemmar som är personliga assistenter reduceras till hälften av aktivitetsersättningen för icke-anhöriga assistenter.
 • Rätten till personlig assistans i grund- och gymnasieskola inklusive särskola, daglig verksamhet och barnomsorg upphör.
 • Anhörigas gemensamma ansvar för det hushållet betonas starkare i lagstiftningen.
 • Innehållet i begreppet personlig assistans definieras i lagstiftningen. Definitionen bör uttrycka att insatsen personlig assistans skall
  tillgodose behov av personlig praktisk hjälp.
 • Tillämpningen det s.k. nålsögat bekräftas. De nära behoven hjälp för att klara sin hygien, för att klä sig eller klä sig, för att inta måltider eller för att kommunicera med av andra bedöms i ett första steg. Om dessa behov uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka bedöms i ett andra steg behov ytterligare assistans i andra situationer. Det samlade behovet skall, enligt besparingsalternativet 3, uppgå till ovan mer än 40 timmar vecka.

Vilhelm Ekensteen - våra protester ledde till att de värsta förslagen kastades i papperskorgen

Vilhelm Ekensteen som satt med i Assistansutredningen som expert för DHR berättar i en intervju på Assistanskoll om att de omfattande protester som genomfördes mot Assistansutredningens förslag. 1995 genomfördes en stor demonstration med IfA, DHR och andra utanför Socialdepartementet.
– Det var uppåt 1000 personer där från hela landet. Jag sade till Ingela Thalen att det står 1000 personer där ute som protesterar mot utredningen. Detta ledde i praktiken till att den kastades i papperskorgen, även om vissa förslag genomfördes som tex införandet av grundläggande behov, säger Vilhelm Ekensteen.

Vidare läsning

Läs Assistansutredningen från 1995

Första utkastet från LSS-utredningen 2018
Personlig assistans ska inte ges till barn under 12 år, äldre över 80 år och personer med mindre än 20 timmar grundläggande behov. Detta föreslogs i febr 2018 i ett läckt utkast från LSS-utredningen.

Vilhelm Ekensteen – ”Att backa tillbaka vore en skam för samhället”
Vilhelm Ekensteen intervjuas om hur reaktionerna var på Assistansutredningen 1995

Skicka sidan till: