Schablonbeloppet höjs med 1,5 %

mynthög

Schablonbeloppet föreslås höjas med 1,5 % till 304,30 kr för år 2020. Kostnaderna för assistansersättning 2019 beräknas minska med 800 miljoner jämfört med tidigare prognos, eftersom antalet assistansberättigade minskar. Det framgår av regeringens budget för 2020. Bakom budgeten står S-MP regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centern.

Schablonbeloppet höjs 1,5 % för tredje året i rad

Höjningen är i linje med den överenskommelse regeringen gjorde 2017 med Vänsterpartiet om att schablonbeloppet skulle höjas med 1,5 % tre år i rad.

"Höjningen räcker inte"

Arbetsgivarföreningen KFO beskriver höjningen som ett ytterligare ett hårt slag mot assistansreformen. Höjningen på 1,5 % är lägre än de avtalade löneökningarna på 2,2 % för personliga assistenter.

Kostnader för assistansersättning 800 miljoner lägre 2019

För 2019 fanns ett anslag på 25,0 miljarder, men kostnaderna beräknas landa på bara 24,2 miljarder. (se budgeten sid 160) Regeringen beräknar kostnaden för assistansersättning till 24,5 miljarder 2020. För 2021 och 2022 beräknas anslaget till 24,7 respektive 24,8 miljarder. Detta är en nedskrivning av kostnaderna jämfört med tidigare prognoser.

Beror på att antalet assistansberättigade minskar

De minskade kostnaderna beror enligt regeringen främst på att antalet assistansberättigade minskar (sid 146 i budgeten). Minskningen under 2019 beräknas bli 300 personer. Även ökningen av timmar per person är i avtagande. Assistanskoll har tidigare rapporterat att antalet assistansberättigade minskat med drygt 1800 personer sedan oktober 2015.

Beror på rekordlågt nybeviljande

Minskningen av antalet assistansberättigade sägs (sid 146 i budgeten) bero på att färre beviljas assistansersättning pga förtydliganden av Försäkringskassan för hur lagstiftning och domar ska tolkas. Assistanskoll har nyligen rapporterat att bara 17 % som söker assistansersättning för första gången får det beviljat.

Ny utredning ska tillsättas under 2019

Förutom lagförslaget om att andning blir ett grundläggande behov från 1 nov 2019 planerar regeringen ett lagförslag om att samtliga hjälpmoment i sondmatning ska ge rätt till assistans. (sid 157 i budgeten) För detta avsätts 85 miljoner 2020 och 100 miljoner 2021/2022.
Under 2019 ska en utredning tillsättas som ska utreda egenvård, hur definitionen av normalt föräldraansvar kan smalnas av samt hur rätten till assistans vid behov av tillsyn kan stärkas. Längre fram ska också en utredning om huvudmannaskapet för personlig assistans tillsättas.


Vidare läsning

Regeringens budget för 2020 (sid 145-147 och 160-161) Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Skicka sidan till: