Anna Barsk Holmbom – ”Nu kanske det blir möjligt för fler att komma över 20-timmarsgränsen och få assistansersättning”

Anna Barsk Holmbom
Anna Barsk Holmbom, Foto: Linnea Bengtsson

De grundläggande behoven har blivit totalt kringskurna av alla domar och Försäkringskassans tolkning av dessa. Anna Barsk Holmbom, rådgivare på ABH-utbildning, säger sig vara förvånad att assistansersättning överhuvudtaget beviljats fram till idag.
Sondmatningsdomen ställer i alla fall delar av lagstiftningen tillrätta, genom att olika egenvårdsinsatser kan beviljas som grundläggande behov igen.

Försäkringskassans statistik om nyansökningar som ges ut med minst ett halvårs eftersläpning visar att 76 % av de som aldrig tidigare sökt assistansersättning fick avslag (juli 2017). Om man räknar alla nyansökningar, inkl personer som tidigare haft assistans, fick 88 % avslag (juni 2017). Det är oerhört svårt att beviljas assistansersättning, säger Anna Barsk Holmbom.
Först ska du bedömas tillhöra personkretsen. Sedan bedöms det om du har minst 20 timmars grundläggande behov/vecka, vilket är oerhört svårt att nå idag. Nu hoppas vi att det blir något lättare men domen kommer inte att ändra på allt.

Hygien bara för att hålla sig ren

Utvecklingen beror på en rad domar i Högsta Förvaltningsdomstolen som Försäkringskassan i sin tur tolkat mycket restriktivt.
– Jag förstår att det är många som får avslag och är nästan mer förvånad att någon alls har beviljats assistans. Tid för hygien beviljas du idag bara för att hålla dig ren och för att kunna gå på toaletten. En av de mer upprörande sakerna är att man inte alltid beviljas hårborstning som ett grundläggande behov eftersom det inte handlar om att göra sig ren.
Anna Barsk Holmbom välkomnar nu starkt HFD-domen från 13 april som säger att sondmatning och egenvård kan räknas som grundläggande behov.
HFD-domen kommer att hjälpa dem som sköter sina toalettbesök på annat sätt, med hjälp av egenvård, t ex genom rikning, stomi eller katetrisering.

Måltider bara för den som behöver hjälp föra mat till mun och nu sondmatning

Tid för att äta var bland det första som började begränsas främst via domen från 2009 (Dåvarande Regeringsrätten) om att bara integritetsnära delar av grundläggande behov skulle räknas. Fram tills idag har tolkningen varit stenhård, säger Anna Barsk Holmbom. Bara den som behöver assistans för att föra maten till munnen beviljas. Att behöva assistans för att man riskerar att sätta i halsen räknas inte, om det inte är i kombination med att man behöver assistans för att föra maten till munnen, säger Anna Barsk Holmbom.
– I och med HFD-domen kommer Försäkringskassan att behöva ändra sig så att även sondmatning räknas som ett grundläggande behov. Sen går det tyvärr inte att sluta sig till att ALL sondmatning, eller andra egenvårdsinsatser som tillgodoser grundläggande behov, är ett grundläggande behov som ger rätt till assistans. Av domen framgår det att det beror på om hjälpen– helt eller delvis – är av tillräckligt kvalificerat slag, dvs. om den är av tillräckligt privat karaktär. Vad detta kan innebära vet vi inte riktigt ännu.

Av/påklädning bara för innekläder

Domen om integritetsnära delar av grundläggande behov från 2009 har också lett till att man idag får tid för att Klä av och på sig enbart för innekläder, inte ytterkläder säger Anna Barsk Holmbom.
– Det finns en möjlighet att få även för ytterkläder men då bara när det finns en dokumenterad smärtproblematik.

Kommunikation bara när det krävs särskild kunskap

Kommunikation berörs inte av den nya HFD-domen. För att kommunikation ska räknas som ett grundläggande behov måste du dels ha ett alldeles särskilt sätt att kommunicera som i princip bara den personliga assistenten kan förstå, säger Anna Barsk Holmbom.
Assistenten måste behöva särskild kunskap om både det speciella sättet att kommunicera och om den enskildes funktionsnedsättning. Det är bara när den som söker assistans kommunicerar med tredje person, och dessa får inte vara familjen, som kommunikation räknas. Och det måste vara den som söker assistans som initierar kommunikationen. Vissa tolkar det också som att man dessutom måste behöva assistans för att ta emot svaret. Och vilka kvarstår då som kan få räkna kommunikation som ett grundläggande behov?

Femte grundläggande behovet enbart vid psykisk funktionsnedsättning

Efter en dom i HFD 2015 beviljas det femte grundläggande behovet ”ingående kunskaper om den funktionshindrade” bara vid en psykisk funktionsnedsättning.
– Detta ledde till att assistans inte beviljas för personer som behöver aktiv tillsyn på grund av medicinska behov, med tex andningshjälp. Däremot kan den som har ett ”utåtagerande aggressivt beteende” fortfarande beviljas assistans.
- Det sorgliga här är dels att Försäkringskassan använder en terminologi som är föråldrad. En person är inte utåtagerande. Den har ett utmanande beteende som med rätt bemötande kan minskas. Skrivningen i Försäkringskassans vägledning innebär att om en seriös anordnare arbetar bra och lyckas minska det utmanande beteendet så skulle assistansen kunna tas bort!

Hjälp med andning borde skrivas in i LSS

Att just andningshjälp inte räknas som ett grundläggande behov, ser Anna Barsk Holmbom ser som ett av de största problemen.
– HFDs domar betyder mycket men de kan inte skriva om lagarna. I LSS står vilka grundläggande behov Försäkringskassan och kommunen ska titta på när de ska avgöra om en person har rätt till assistans eller inte och andning finns inte uppräknat där, säger Anna Barsk Holmbom.

Anna Barsk Holmbom intervjuades av Kenneth Westberg 2018-04-13

Skicka sidan till: