Signe Holmlund Armerin, Försäkringskassan – ”Sminkning kan inte längre räknas som grundläggande behov”

För att räknas som grundläggande behov vid personlig hygien måste hjälpen, enligt ett nytt rättsligt ställningstagande, handla om att hålla sig ren. Sminkning, manikyr, pedikyr eller duschning flera gånger/dag ses då inte som grundläggande behov som ger rätt till assisansersättning.

I den nya vägledningen för assistansersättning i augusti är den största förändringen att man fört in det rättsliga ställningstagandet Hjälp med det grundläggande behovet personlig hygien inom assistansersättning (2017:02)
Rättsliga ställningstaganden är bindande för Försäkringskassans medarbetare och innehåller Försäkringskassans ställningstaganden i principiella rättsfrågor, säger Signe Holmlund Armerin, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Sminkning kan inte längre räknas till grundläggande behov

I avsnittet om det grundläggande behovet personlig hygien i kapitel 9 Bedöma rätten till assistansersättning och beräkna tid har texten anpassats efter det nya rättsliga ställningstagandet.
– I det rättsliga ställningstagandet sägs det att för att räknas till det grundläggande behovet personlig hygien handlar om att hålla sig ren och liknande behov. Det ska vara ett behov som man normalt inte avstår ifrån. Hjälpen måste dessutom vara av en särskild karaktär, som kännetecknas av att den är mycket privat och uppfattas som mycket känslig för den personliga integriteten.
– Det bör exempelvis inte handla om sminkning eftersom den inte syftar till att hålla sig ren, säger Signe Holmlund Armerin.
Är det nytt att sminkning inte längre kan räknas som grundläggande behov?
– Ja, med bakgrund av det rättsliga ställningstagandet Hjälp med det grundläggande behovet personlig hygien inom assistansersättning.
I hur stor utsträckning har sminkning beviljats som grundläggande behov?
– Försäkringskassan för ingen statistik på den detaljerade nivån när det gäller beviljade assistanstimmar.

Fysiskt nära/kroppsnära räcker inte

Ställningstagandet säger även att om en person vill duscha fler gånger per dag eller under längre tid än vad Försäkringskassan bedömer behövs för att personen ska kunna hålla sig ren kan det överstigande behovet inte vara grundläggande utan ett annat personligt behov.
– Om man kan köpa hjälpen som en tjänst kan det indikera att hjälpen inte är mycket privat och integritetskänslig. Det kan till exempel röra sig om manikyr och pedikyr, säger Signe Holmlund Armerin.
Vilka rättskällor ligger till grund för detta?
– Bland annat HFD 2015 ref. 46 som hänvisar till RÅ 2009 ref. 57 och förtydligar att grundläggande behov handlar om högst basala behov. I Försäkringskassans tidigare styrande och stödjande dokument har det funnits skrivningar som kan tolkas som att det är tillräckligt att assistenten är fysiskt nära och hjälpen kroppsnära för att hjälp med personlig hygien ska betraktas som grundläggande, säger Signe Holmlund Armerin.

Signe Holmlund Armerin intervjuades av Kenneth Westberg 2017–09–25

Skicka sidan till: