HFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"

KlubbaIdag Kl 10 kom domen 682-17 många väntat på. Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD säger att sondmatning är en del av det grundläggande behovet Måltider. HFD säger att egenvård kan vara ett grundläggande behov. HFD-domen är ett resultat av Kammarrätten i Göteborg tidigare kritiserat Försäkringskassan.

Nedan några Citat från HFD-domen

Det förhållandet att något utförs i form av egenvård utesluter alltså inte i sig att det kan vara fråga om ett grundläggande behov i lagens mening.

Även andra sätt att tillgodose en persons näringsbehov än att föra mat till munnen bör alltså kunna innefattas i begreppet måltid.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att sondmatning bör likställas med måltid i den mening som avses i 9 a § första stycket LSS.

Samtliga moment i näringstillförseln ingår i Måltider enligt HFD

Högsta förvaltningsdomstolen skriver att själva näringstillförseln – från påkoppling av sondslang till urkoppling av denna –
innefattas i begreppet måltid, medan förberedelser och efterarbete, t.ex. rengöring av sondsprutan, faller utanför...Huruvida olika moment av sondmatningen är integritetskänsliga eller inte saknar betydelse.

Försäkringskassan sade 2016 att egenvård inte är ett grundläggande behov

Sondmatning och andra egenvårdsåtgärder har bedömts inte vara grundläggande behov sedan maj 2016 då Försäkringskassan plötsligt tolkade en HFD-dom från 2012 som att egenvård inte ska kunna vara ett grundläggande behov, Läs intervju med Försäkrings­kassan, Monica Svanholm – ”egenvård kan inte längre bedömas som grundläggande behov”

Kammarrätten i Göteborg ifrågasatte Försäkringskassans tolkning

I dec 2016 kom en domen 3208-16 från Kammarrätten i Göteborg som underkände Försäkringskassans tolkning och sade: Kammarrätten anser att 2012 års dom från Högsta förvaltningsdomstolen inte ger stöd för den tolkning som Försäkringskassan numera hävdar. Kammarrättens dom ledde i sin tur fram till dagens dom i HFD.

Vidare läsning

Läs domen 682-17

Meddelande från Högsta Förvaltningsdomstolen om domen

Frågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen

Skicka sidan till: