Kommunalt beviljad assistans ersätter assistansersättning

Andelen assistansanvändare med kommunalt beviljad assistans ökade från 18 % till 28 % mellan 2010 och 2020. Samtidigt har antalet assistansanvändare med statlig assistansersättning minskat.

Antalet personer med kommunalt beviljad assistans var 5 372 i okt 2020 enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Sedan okt 2010 har antalet med kommunal assistans ökat från 3 600 till 5372, en ökning med ca 50 %. Antalet personer med statlig assistansersättning från Försäkringskassan har under samma tid minskat från 15 900 till 13 865, en minskning med 15 %. Se mer i Assistanskolls statistik över beviljad assistans från kommuner och Försäkringskassan.

Tidigare granskning har visat stora skillnader

Det saknas aktuella siffror om vilken skillnad det är mellan statligt och kommunalt beviljad assistans. Men en granskning av Socialstyrelsen 2015 visade att personer som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans i genomsnitt har 25 % färre timmar. Av de som förlorat sin assistansersättning överklagade 60 % sina nya kommunala assistansbeslut.


Vidare läsning

Skicka sidan till: