Rapport från STIL - "Innan levde jag, nu existerar jag"

Rapporten "Innan levde jag, nu existerar jag" beskriver konsekvenserna för nio personer som förlorat sin assistansersättning vid en omprövning. Rapporten är gjord av STIL, Stiftarna av independentliving i Sverige.

STIL betraktar sin rapport som ett komplement till ISF:s rapport: Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning som visar att alltfler förlorat sin rätt till statlig assistansersättning sedan 2008. STIL vill i sin rapport beskriva konsekvenserna av detta.

  • Vidare läsning

Läs Assistanskolls intervju med rapportens författare: Christine Bylund, STIL - "inte behovet som styr"

STILs rapport "Innan levde jag, nu existerar jag"(pdf)
Länk till rapporten (tillgänglig pdf)
Stils sammanfattning av rapporten (tillgänglig pdf)

STILs film "Rätten att leva sitt liv"

ISF:s rapport: Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning

Skicka sidan till: