Sondmatning och andning grundläggande i sin helhet 1 juli

Ordförande klubba

Beslutet som togs i riksdagen den 3 juni innebär att all hjälp med sondmatning och andning räknas som grundläggande behov. KD, V och SD ville dock gå längre och verka för att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet, och inte delas upp i integritetsnära delar.

Den 5 mars lade regeringen fram Propositionen 2019/20:92 om att samtliga hjälpmoment för andning och sondmatning ska räknas som grundläggande behov och inte delas upp integritetsnära delar. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Rätt till assistans för hela behovet

    Personlig assistans ska från 1 juli beviljas för hela hjälpbehovet, tex förberedelser och efterarbete i samband med sondmatning, som rengöring av sondspruta. Rätt till assistans ska även beviljas för moment som normalt ingår i föräldraansvar och ska även gälla när personen går i skola.
  • KD, V och SD ville gå längre

  • I socialutskottets betänkande (sid 10) framgår det att Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hade två reservationer. Dels ville de bevilja rätt till assistans för sondmatning och andning också i daglig verksamhet, dels ville de ge ett tilläggsdirektiv till den pågående Utredningen för stärkt rätt till personlig assistans Dir 2020:3 att även lämna lagförslag så att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet och inte delas upp i integritetsnära delar.

Debatt i riksdagen

2 juni var det även en debatt i riksdagen där de alla ställde sig bakom att göra andning och sondmatning grundläggande sin helhet. Samtidigt ville SD, V och KD som sagt gå längre och verka för att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet och inte delas upp i integritetsnära delar.

Vidare läsning

Proposition 2019/20:92 - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU16

Riksdagsdebatten den 2 juli

Skicka sidan till: