Konflikt mellan Kommunal och Vårdföretagarna hävd

Kommunal och Vårdföretagarna enades igår om ett nytt avtal för privatanställda personliga assistenter. Därmed avbryts Kommunals nyanställningsblockad och den varslade sympatikonflikten på flygbussarna ställs in.

Kommunal skriver på sin hemsida att det slutna kollektivavtalet i korthet innebär:

- Löneökningar om 644 kronor i månaden (3,3 procent). För de med de lägsta lönerna innebär det en ökning på 4,1 procent.
- Löneökningarna är retroaktiva från och med den 1 mars 2012.
- Fastslagen arbetstid i perioder om längst 6 månader, vilket innebär fastslagen grundlön.
- Garanterad uppsägningstid om 14 dagar.

Vårdföretagarna skriver på sin hemsida bland annat:

- Att Kommunal och Vårdföretagarna kommit överens om att tillsammans verka för att staten ändrar reglerna så att assistansersättningen ska kunna täcka uppsägningslöner, vilket den inte gör idag.
- Parterna har dessutom enats om att införa en garanterad sysselsättningsgrad för dem som arbetar med personlig assistans.

Avtalet gäller från den 1 mars 2012 till den 31 maj 2013.

Läs Kommunals pressmeddelande

Läs Vårdföretagarnas pressmeddelande


Skicka sidan till: