Hemtjänst istället för assistans?
(Socialstyrelsens statistik 2007-05-03)

Statistik från Socialstyrelsen visar att antalet personer som beviljas assistans i kommunal regi ligger konstant under senare år medan antalet personer som beviljats hemtjänst ökar markant. Statistiken ger ingen ledtråd till varför det är på detta sätt. Utifrån ett användarperspektiv kan man emellertid fråga sig om det har blivit svårare att få tillgång till personlig assistans genom kommunalt beslut.

Socialstyrelsens statistik över LSS-insatser 2006 visar att 3.700 personer utan rätt till assistansersättning har personlig assistans beviljad enligt kommunala beslut. Antalet ligger i nivå med två tidigare år. Jämförelser före 2004 kan inte göras eftersom SoS då stramade upp definitionen av personlig assistans. I åldersgruppen 0- 22 år beviljades avsevärt fler pojkar - 60% av de sammanlagda besluten - personlig assistans än flickor. I de övriga åldersgrupperna beviljades endast marginellt fler män än kvinnor personlig assistans. Socialstyrelsens rapport innehåller statistik över samtliga LSS-insatser - undantaget personlig assistans beviljad av Försäkringskassa - och presenteras kommunvis såväl som samlad för hela riket.

Socialstyrelsens statistik över insatser enlig SoL (socialtjänstlagen) och HSL (hälso- och sjukvårdslagen) visar att antalet personer yngre än 65 år som får hemtjänst under samma tid har ökat markant. År 2006 hade 19.200 personer hemtjänst, en ökning med strax under tre tusen personer sedan 2004. Ökningen beror inte på förändringar i befolkningsantalet. 25 personer per tiotusen invånare hade hemtjänst 2006 medan samma siffra för 2004 var 22 personer.

Socialstyrelsens statistik över kommunala LSS-insatser - Socialtjänst 2007:2
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9561/2007-44-2.htm

Socialstyrelsens statistik över insatser enligt SoL och HSL - Socialtjänst 2007:4
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9592/2007-44-4.htm


Skicka sidan till: