Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”Liberalerna borde hållit fast vid Januariavtalet”

Bengt Westerberg
Bengt Westerberg

Bengt Westerberg röstar på Centerpartiet i årets riksdagsval. Han tycker dock att både Centern och Liberalerna har en bra politik vad gäller LSS och personlig assistans.

Bengt Westerberg var partiledare för Folkpartiet (nu Liberalerna) mellan 1983–1995 och skrev förarbetena till LSS som socialminister 1993. Han annonserade nyligen att han i årets riksdagsval kommer att rösta på Centerpartiet, främst på grund av Liberalernas hållning till Sverigedemokraterna.
– Mitt viktigaste skäl är att L säger sig vara beredda att ingå i eller stödja en regering som är beroende av SD.

Borde hållit fast vid Januariavtalet

Bengt Westerberg har dock ingen större kritik mot Liberalernas politik när det gäller LSS och personlig assistans.
– Jag har inte följt deras agerande i detalj men uppfattar att L genom Bengt Eliasson drivit frågan på ett bra sätt. Säkert hade de kunnat få gehör för mer om de hållit fast vid Januariavtalet mellan S, MP, C och L. Det var även från denna synpunkt ett misstag att överge det.
Skulle du vilja se ett nytt samarbete mellan S, MP, C och L?
Ja gärna det, men jag kan också som Annie Lööf var inne på i sin partiledarutfrågning i SVT tänka mig S, M och C.
Skulle det inte riskera bli en restriktiv politik för LSS och personlig assistans med en S, M och C regering?
– Jo, risken finns men det gäller nästan alla regeringar man kan se framför sig. Jag tror att vi skulle få en bättre ekonomisk politik med en sådan regering och det gynnar även LSS.

Uppdelning i grundläggande behov är konstlad

I Assistanskolls frågor till partierna inför valet framgår det tex att alla partier utom S och M vill att grundläggande behov ska räknas i sin helhet som grund för personlig assistans. Bengt Westerberg stödjer den åsikten men vill gå längre än så.
– Jag anser att uppdelningen i grundläggande behov och andra behov är konstlad och behöver tas bort. Man måste se till hela behovssituationen.

Fler borde få rätt till assistans

Bengt Westerberg anser att fler måste få rätt till personlig assistans. Lagändringarna vid årsskiftet med ”Stärkt rätt till personlig assistans” är ett första steg säger han.
– Lagen är så vitt jag förstår på väg att ändras i rätt riktning – så att fler blir berättigade till insatsen – men det är bara ett första steg.
Vad borde nästa steg vara?
– Det får man bedöma när man kan se vad detta steg leder till men jag är ganska övertygad om att vi även efter det kommer att se många individer som borde få assistans men som får nej.

Bra att Centern vill återställa intentionerna i LSS

Centerpartiet gav nyligen ut ett Funktionsnedsättningsmanifest inför valet där de bland annat vill att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet och att det blir ett statligt huvudmannaskap. Bengt Westerberg tycker det viktiga i Centerns budskap är att de vill återställa LSS så att de ursprungliga intentionerna förverkligas.
– Det är en bra utgångspunkt. Personligen tycker jag att som sagt att begreppet grundläggande behov i lagen bör tas bort.
Vad konkret innebär det att återgå till LSS intentioner?
– Betydligt färre får insatser i dag än vad som var intentionen, 80 000 jämfört med 120 000. Det har uppstått en rättspraxis med en snävare tolkning av vilka som tillhör personkretsen än vad som var tänkt från början.

Kommunen bör fortfarande kunna bevilja assistans

I mars nästa år ska Lars Lööw lägga fram förslag på hur ett förstatligande av personlig assistans skulle kunna se ut. Bengt Westerberg säger sig se fram emot förslagen, man anser att kommunen fortfarande borde ha en roll.
– Jag är nyfiken på hur ett förstatligande ska se ut. Det är viktigt att kommunen har kvar möjligheten att besluta om personlig assistans när Försäkringskassan säger nej till assistansersättning.

Vill se permanenta uppehållstillstånd

I Assistanskolls frågor till partierna säger också M att de vill att personlig assistans ska beviljas först vid permanent uppehållstillstånd. SD säger att de inte bestämt sig i denna fråga men har tidigare talat om att medborgarskap ska vara en gräns för välfärdstjänster.
Hur ser du på den utvecklingen?
– Det kan bli problematiskt, särskilt när det är så svårt att få permanent uppehållstillstånd och M och SD vill göra det ännu svårare. Det viktigaste är att återgå till en praxis där flyktingar beviljas permanenta uppehållstillstånd istället för tillfälliga, säger Bengt Westerberg.

Bengt Westerberg intervjuades av Kenneth Westberg 2022-09-02

Skicka sidan till: