Brukarrörelsen avslöjar LSS-utredningens nya förslag

Barn under 16 år ska inte längre beviljas personlig assistans. En schablon på max 15 timmar i veckan för dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter. Detta kommer LSS-utredningen, som ska vara klar 15 december, att föreslå trots nyligen slopade besparingsdirektiv. Det framgår av en debattartikel i SVD där den samlade brukarrrörelsen säger att förslagen är ett brott mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Debattartikeln i SVD kan även läsas på IfA:s hemsida

Debattartikeln är undertecknad av bland annat Funktionsrätt Sverige, FUB, RBU, DHR och IfA som läst LSS-utredningens senaste förslag. I våras slopades besparingskravet till utredningen. Detta verkar ha saknat betydelse säger författarna, istället ligger utredningens ambition på att begränsa personlig assistans.

Schablon på 15 timmar per vecka

Utredningen föreslår en schablon för alla med assistansersättning på 15 tim/vecka för dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter.
– Om förslagen blir verklighet kommer personer med omfattande funktionsnedsättningar inte längre kunna välja hur de vill leva/bo, säger författarna.

Barn under 16 år får ingen assistans

Utredningen föreslår att gränsen för personlig assistans ska gå vid 16 år. Assistans ska ersättas med insatsen personligt stöd till barn.
– Konsekvensen skulle bli att lejonparten av omvårdnaden faller tillbaka på redan hårt belastade föräldrar. Dessutom förlorar föräldrarna möjligheten att avgöra vem som tar hand om deras barn, säger författarna.

Endast praktiska hjälpbehov ska ge rätt till assistans

Endast praktiska hjälpbehov ska berättiga till personlig assistans. Detta skulle enligt författarna leda till att behov på grund av psykiska funktionsnedsättningar inte längre ge rätt till stöd med självbestämmande och att många personer med psykiska funktionsnedsättningar inte längre kan leva som andra.

Ledsagarservice ersätts med Personlig service med boendestöd

Insatsen ledsagarservice tas bort för att istället ingå i den nya insatsen Personlig service och boendestöd. Detta skulle enligt författarna innebära inskränkt frihet för många personer med synnedsättning.

Anser att förslagen kostar kommunerna mer

Förändringarna innebär enligt LSS-utredningen en besparing för staten på en halv miljard, en kostnad som utredningen menar kommer att överföras till kommunerna. Författarna anser dock att de uppsplittrade insatserna som ska ersätta personlig assistans kommer skapa betydande merkostnader för samhället, där kommunerna kommer få en betydligt större kostnadsökning.

Går emot FN-konventionen

Författarna anser att utredningen ignorerar de domar som påverkat bedömningen av rätten till personlig assistans.
– Därmed vänder man också ryggen till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, enligt vilken givna rättigheter aldrig får begränsas, säger författarna.

Debattartikel i SVD - "Fullständigt haveri i LSS-utredningen"

Läs samma debattartikel på IfA:s hemsida


Läs även

Första utkastet från LSS-utredningen (feb 2018)
Kommunalt huvudmannaskap. Personlig assistans ska inte ges till barn under 12 år, äldre över 80 år och personer med mindre än 20 timmar grundläggande behov. Assistanskoll har läst delar av ett första utkast från LSS-utredningen som ska vara klar 1 okt 2018.

Assistans­utredningen föreslog redan 1995 kraftiga besparingar
Slopad assistans för barn under 16 år, rätt till assistans först vid behov över 40 timmar/vecka. Det var förslag från Assistansutredningen 1995 som aldrig genomfördes. Läs utredningen och jämför med dagens LSS-utredning.

Skicka sidan till: