Jonas Franksson, STIL – ”En moderat ansvarig minister kan ses som en broms mot assistansreformer”

Jonas Franksson
Jonas Franksson, ordförande STIL

Timbeloppet höjs med 1,5 % och Tidöavtalet säger inget om grundläggande behov. KD, L och SD står inte längre för reformer av grundläggande behov och höjda schablonbelopp som de gjorde före valet.
– Det är lätt att bli politiskt cynisk, säger STILs ordförande Jonas Franksson.

Att timbeloppet räknas upp med bara 1,5 % är mycket, mycket illa, när assistenternas löner beräknas stiga med drygt 3 %, säger Jonas Franksson.
– Vi gick nyligen ut i en debattartikel med Kommunal och Fremia om att timbeloppet egentligen borde höjas med 30 kr. Vill man inte ha seriösa anordnare med kvalitet, utbildning och bra villkor för assistenterna?
Jonas Franksson hade hoppats att KD, L och SD som tidigare krävt högre schablonhöjningar i tex budgetarna för 2022 inte skulle som han uttrycker det, lägga sig platt för Moderaterna.
– De är tillsammans större än Moderaterna, så det handlar tydligen om prioriteringar. Pia Steensland (KD) och Bengt Eliasson (L) är inte kvar i riksdagen. Jag blir orolig för KD och L, det behövs personer som brinner i frågan.

Lätt att bli politiskt cynisk

Jonas Franksson tycker det är oerhört slående hur politiska partier kan ha en hög svansföring när de sitter i opposition, för att sedan när de sitter i regering eller har mycket stort inflytande slutar prioritera frågan.
– Sedan Miljöpartiet kom i opposition har vi plötsligt jättebra kontakter, jämfört med när de satt i S–regeringen. Då var Miljöpartiet oerhört tysta om personlig assistans. Det är lätt att bli politiskt cynisk.

Tydlig signal med nya ministern

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, fick som socialtjänstminister, ansvar för funktionshinderfrågor och LSS. Partivalet ger en tydlig signal, menar Jonas Franksson.
– Det signalerar knappast en ambitionshöjning. L och KD har profilerat sig i assistansfrågan med att vilja ha reformer av tex grundläggande behov, men de fick inte ministerposten, eller har inte kämpat tillräckligt hårt för att få den.

Kan ses som en sorts broms

Camilla Waltersson Grönvall har uttryckt sig positivt om personlig assistans, och hon har kunskaper i frågan, säger Jonas Franksson.
– Men sedan lång tid är M liksom S de partier som sitter på bromsen när det gäller assistansreformer. Att en moderat får ansvaret kan ses som en broms för att hålla nere krav på stärkt rätt till personlig assistans. Jag hade känt mig mycket mer tillfreds om Jakob Forssmed i KD som är socialminister haft hand om frågan.

Dra inte så stora växlar på ordet ”överväga”

M, KD, L regeringen med stöd av SD säger i Tidöavtalet att ett statligt huvudmannaskap ska ”övervägas” efter att de tagit emot Lars Lööws utredning 1 mars nästa år. Jonas Franksson vill dock inte dra så stora växlar på ordvalet.
– Ordet ”överväga” behöver inte betyda att de inte vill genomföra det. De behöver ju titta på vad utredningen kommer fram till och därefter fatta ett beslut.

KD drev grundläggande behov oerhört hårt

Jonas Franksson är däremot mycket besviken på att regeringen inte gav ett tilläggsuppdrag till Lars Lööws utredning om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet.
– KD drev denna fråga oerhört hårt i Socialutskottet i våras när de lyckades få en majoritet att kräva just detta.
Grundläggande behov inte tas upp alls i Tidöavtalet…
– Nej, det är en oerhörd besvikelse, jag tror utredningen och Lars Lööw trodde det skulle komma något nu med den nya regeringen där KD ingår. KD var oerhört kritiska mot att förra regeringen inte gav utredningen ett tilläggsdirektiv. Det är lätt att tappa tron på politiken när man beter sig på det här sättet.

Kan funktionsnedsatta någonsin bli medborgare?

I Tidöavtalet sägs det att regeringen ska utreda om svenskt medborgarskap ska vara gränsen för att kunna söka och beviljas assistansersättning. De vill samtidigt ha hårdare försörjningskrav för att bli svensk medborgare. Jonas Franksson ser detta som den största förändringen i Tidöavtalet som berör personlig assistans.
– Det är mycket allvarligt, det skulle kunna leda till att barn med funktionsnedsättning som bott i Sverige hela sitt liv, inte får det stöd de behöver för att kunna få ett arbete. Att inte få verktyg för att leva ett liv i Sverige före ett medborgarskap, som dessutom ska ta minst 8 år att få, är djup diskriminering.
Kan personer med funktionsnedsättning som kommer till Sverige som tex asylsökande få svårigheter att någonsin bli svenska medborgare?
– Så får det inte bli, någonstans måste partier med förankring i mänskliga rättigheter, som L stå upp. Alla vet ju varifrån detta krav kommer, och man kan förfäras av uttalanden av tex SDs ekonomiske talesperson Oscar Sjöstedt som i en riksdagsdebatt var kritisk till att man beviljat uppehållstillstånd till en person med lindrig funktionsnedsättning.

Det värsta från två ideologier

Jonas Franksson anser att vi hamnat i ett läge där vi får det värsta från två olika ideologier, Sverigedemokraterna och Moderaterna.
– Vi får dels SD:s asylpolitik och deras ickeförståelse för mänskliga rättigheter. Vi får dels Moderaternas strama ekonomiska hållning till grundläggande behov och schablonbeloppet som SD tidigare sagt sig kämpa för. Att SD lägger sig för M här kan jag inte tolka på annat sätt än att de inte prioriterar frågan.
SD kanske prioriterar akassan och sjukförsäkringen?
– Det är ju bra om de inte gör minskningar där såklart, och jag med bakgrund i public service tycker det är bra att de inte agerat där. Jag vet att vi befinner oss i kristider, men då är det extra viktigt att satsa på mänskliga rättigheter.

L borde ha protesterat

Jonas Franksson är även kritisk till att personlig assistans står under vårdfrågor i Tidöavtalet. Det är beklämmande att L inte protesterat mot detta säger han.
– Då förstår man lite av sin historia, hur personlig assistans bröt med vårdsynen. Det var tidigare partiledaren Bengt Westerberg oerhört tydlig med.

Behövs åtgärder mot arbetskraftsinvandring

Att regeringen i Tidöavtalet talar om att stoppa personliga assistenter som arbetskraftsinvandring är Jonas Franksson däremot inte helt negativ till.
– I de få men väldigt allvarliga fall där kriminella nätverk har varit inblandade i bedrägerier har det ofta funnits en koppling till arbetskraftsinvandring. Man borde se över det istället för att tala om överutnyttjande vilket drabbar hela gruppen assistansanvändare, säger Jonas Franksson.

Jonas Franksson intervjuades av Kenneth Westberg 2022-11-10

Skicka sidan till: