"Stärkt rätt till personlig assistans" presenteras

Fredrik Malmberg
Fredrik Malmberg

Onsdagen den 26 maj kl. 11.00 överlämnar Fredrik Malmberg sin utredning "Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn", till socialminister Lena Hallengren. Se pressträffen här.

Utredningen (se kommittedirektiv) har pågått sedan januari 2020 och har haft i uppdrag att lämna förslag om stärkt rätt till personlig assistans för tillsyn, egenvårdsinsatser och föräldraansvar. Utredningen har letts av Fredrik Malmberg.

Fredrik Malmberg på DN-debatt

I en artikel på DN-debatt säger Fredrik Malmberg att utredningens förslag innebär att 2.000 personer med omfattande stödbehov (varav 800 barn) kan bli berättigade till personlig assistans. Utredningen föreslår reformer reformer för totalt 2,7 miljarder kronor varav 1,3 miljarder för barn.

Vidare läsning

Skicka sidan till: