Råd till assistansanvändare från Center för Disability Rights om Coronavirus Covid 19

Center for Disability rights har gett ut råd till assistansanvändare för att skydda sig mot smitta och andra följder av Coronavirus Covid 19. Assistanskoll har gjort en svensk översättning.

Länk till original text från Center for Disability Rights – Action Steps for Attendant Service Users in Response to Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Nedan svensk översättning (av Assistanskolls redaktion)


Åtgärder för assistansanvändare gentemot Coronavirus Covid - 19

Många av oss blir sjuka av luftvägssjukdomar och influensa. CDR uppmuntrar alla att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sig själva. Samma steg som du vidtar för att skydda dig mot influensa används för att skydda dig mot Coronavirus:

 • Undvik nära kontakt med personer som är sjuka.
 • Undvik att röra ögonen, näsan och munnen med otvättade händer.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. I händelse av att tvål och vatten inte är tillgängliga, använd ett alkoholbaserat handrengöringsmedel som innehåller minst 60% alkohol.

Detta kanske inte räcker för användare som förlitar sig på personlig assistans. CDR uppmuntrar assistansanvändare att vidta åtgärder och bygga vanor nu som kommer att skydda dig och dina assistenter från influensa och andra smittsamma sjukdomar som Coronavirus. Här är några saker du bör göra:

 • Se till att du har tillräckligt med backup med assistenter om dina vanliga assistenter inte kan arbeta. Dina assistenter kanske inte kan arbeta eftersom de antingen blir sjuka eller om de behöver ta hand om en familjemedlem som är det. Du kommer fortfarande att behöva hjälp, så se till att du har någon som kan ge den. Du kanske måste identifiera en assistent som bara tänker arbeta med dig i en situation som denna. Få dem registrerade nu innan du behöver dem så att de kan få betalt. Vi förstår att det är svårt att hitta assistenter, så om du behöver hjälp med att identifiera möjliga resurser för akut täckning, prata med din anordnare. Det kan också finnas människor som inte kan betalas för att vara din assistent, men som är villiga att hjälpa dig, identifiera dessa människor nu så att du har resurserna när du behöver dem.
 • Se till att du har förmågan att få hjälp om en assistent inte dyker upp på jobbet. De kanske inte kan komma till dig och du måste se till att dina behov kan tillgodoses.
 • Ha hållbar mat i ditt hem för åtminstone en vecka (om möjligt ha två veckors leverans) och identifiera personer som kan hjälpa till med handling. Om detta inte är ekonomiskt genomförbart kan du behöva söka hjälp från lokala organisationer.
 • Lagra upp andra viktiga leveranser. Det kan finnas brist på andra tillbehör som toalettpapper, rengöringsartiklar, hygienprodukter och liknande. Du behöver inte hamstra dessa, men planera för att kunna få leverans till ditt hem.
 • Identifiera ett sätt att se till att du kan få dina mediciner i tid. Detta kan innebära att vänner eller familj hjälper dig eller använda ett apotek som erbjuder receptbelagd leverans.
 • Planera för dina husdjur. Det kan finnas svårigheter att få husdjursmat eller dina husdjur kan behöva någon som tar hand om dem om du är inlagd på sjukhus. Om du har husdjur, se till att du har planerat för deras behov också.
 • Låt dina assistenter tvätta händerna och använda handrengöringsmedel när de kommer till ditt hem och varje gång innan assistenten rör eller matar dig. Upprepad handtvätt kan slita assistenternas händer. Att använda ett handrengöringsmedel kan vara ett sätt att skydda dig och deras hud.
 • Rengör, desinficera och desinficera ytorna som berörs i ditt hem regelbundet för att förhindra spridning av infektioner. Om möjligt, gör det till en vana att låta din assistent göra det varje gång omedelbart när de kommer till ditt hem.
 • Använd desinficerande våtservetter på föremål som ofta vidrörs. Dessa inkluderar din telefon, dörrhandtag, ditt kylskåp, dina rullstolsreglage, lyftanordningar och fjärrkontroller. Gör detta bekvämt genom att ha våtservetter nära föremålen som bör rengöras regelbundet.
 • Låt din assistent vidta extra åtgärder för att undvika att smitta dig, eventuellt genom att bära en kirurgisk mask om någon nära din assistent - tex en familjemedlem - är sjuk. De bör vara extra vaksamma med att inte röra vid ditt ansikte.
 • Om din assistent blir sjuk, uppmana dem att söka läkarvård. Se till att de sjukskriver sig.
 • Vidta omedelbara åtgärder för att undvika att smitta din assistent om du, en av dina assistenter eller en familjemedlem börjar känna dig sjuk. Att skydda deras hälsa stöder ditt eget oberoende. Berätta för alla dina assistenter om du, någon av dina assistenter eller någon i ditt hushåll inte mår bra. Se till att alla tvättar händerna och använder handrengöringsmedel regelbundet. Rengör och desinficera ofta berörda föremål och ytor. Individer bör täcka för sin hosta eller nysa i ett papper och sedan kasta det i papperskorgen. För dig med funktionsnedsättning kan det vara svårt att täcka hosta eller nysningar, så vi uppmuntrar dig att bära en kirurgisk mask om du nyser eller hostar. Det är viktigt att använda en kirurgisk mask korrekt. Följande länk förklarar hur man använder den korrekt. https://www.sfcdcp.org/communicable-disease/healthy-habits/how-to-put-on-and-remove-a-face-mask/
  Du kanske inte har tillgång till kirurgiska masker. Du bör kontakta din medicinska leverantör, din anordnare eller vårdorganisation för att få hjälp med detta.
 • Om någon i ditt hushåll blir sjuk, vidta åtgärder för att undvika att smitta andra människor. Om det är möjligt, låt dem stanna i ett separat rum i ditt hem. Rengör, desinficera och desinficera delade utrymmen regelbundet, särskilt badrummet för att undvika spridning av infektion.
 • Om du blir sjuk, kontakta omedelbart läkarvården. Som personer med funktionsnedsättning löper vi större risk för sjukdomar som dessa.
 • Om du inte kan få stöd hemma, kontakta din läkare och meddela CDR så att vi kan se till att du kan komma hem när din situation är löst. Många av oss känner personer med funktionsnedsättning som har institutionaliserats när de sökte läkarvård, så vissa är ovilliga att söka medicinskt stöd. Du behöver inte sätta din hälsa och ditt liv i fara för att bevara din frihet. CDR är här för att hjälpa till.

Text: Kenneth Westberg 2020-03-13

Vidare läsning

Länk till original text från Center for Disability Rights – Action Steps for Attendant Service Users in Response to Coronavirus Disease 2029(Covid-19)

Vad du behöver veta om coronavirussjukdom 2019 (COVID-19): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf

Vad du ska göra om du är sjuk med koronavirussjukdom 2019 (COVID-19): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf

Skicka sidan till: