Henrik Petrén, Fremia – ”Oerhört tufft klara löneökningar i nivå med märket”

Henrik Petrén
Henrik Petrén, Foto: Niklas Palmklint

Industrins löneökningar på 4,1 % är en indikation för assistansbranschens kommande avtalsförhandlingar. Henrik Petrén fruktar konsekvenserna av detta när assistansersättningen höjs med bara 1,5%. Han ser lägre ingångslöner och försämrad kvalitet framför sig.
– Det gör en redan ansträngd situation ännu tuffare.

Arbetsgivarorganisationen Fremias avtal med Kommunal löper ut den sista september. Det är för tidigt att säga, vad som kommer att tas upp i årets avtalsrörelse, säger Henrik Petrén.
– Några förhandlingar har ännu inte inletts och parterna har inte växlat yrkanden.

”märket” sätter nivån för löneökningarna

Industrins nivå för löneökningar, det så kallade ”märket” är 4,1 % 2023 och 3,3% 2024. Detta blir normerande även för assistansbranschen. Att detta sker samtidigt som schablonbeloppet höjs med 1,5 %är oerhört allvarligt säger Henrik Petrén.
– Detta gör en redan mycket ansträngd situation blir ännu tuffare. Redan innan årets uppräkning saknades det omkring 30 kronor per beviljad assistanstimme jämfört med om schablonbeloppet hade följt med i den allmänna löneutvecklingen.
Vad innebär löneökningar i nivå med ”märket”?
– Löneökningar i nivå med märket blir naturligtvis oerhört tufft att klara av med tanke på att assistansersättningen inte är i närheten av att hänga med. Det har varit en förödande urholkning av assistansersättningen under ett decennium, läget är akut.

”Uppräkningen en oerhörd besvikelse”

Assistansersättningen senaste uppräkning med 1,5 %, var en oerhörd besvikelse, säger Henrik Petrén som hoppats på mer från den nya regeringen.
– Flera av partierna, hade när de var i opposition, visat förståelse för den ohållbara situationen och föreslagit större höjningar.
Vad krävs för att vända situationen?
– Det måste till en rejäl förändring i höstbudgeten för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att bedriva kvalitativ personlig assistans.
Samtidigt ligger inflationen på drygt tio procent, hur påverkar det branschen?
– Omkring 90 procent av assistansersättningen, ofta mer, går till löner och lönebikostnader så det är framför allt utvecklingen av dessa som påverkar. Men ovanpå det är det självfallet så att även den höga inflationen sätter press på våra medlemmar inom personlig assistans precis som alla andra verksamheter.

Innebär ännu lägre ingångslöner

De kommande lönehöjningarna kontra det låga schablonbeloppet kan innebära ännu lägre ingångslöner för personliga assistenter, vilket drabbar både assistenter och assistansberättigade, säger Henrik Petrén.
– Vi hör från våra medlemmar att man har svårt att rekrytera eftersom man inte har möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga ingångslöner. Läget kommer naturligtvis inte bli lättare med löneökningar enligt märket.
På vilka andra sätt påverkas assistenter och assistansberättigade?
– Med en urholkad assistansersättning påverkas möjligheterna för assistansanordnarna att arbeta med kompetensutveckling, arbetsmiljö och övrigt kvalitetsarbete. Det påverkar både assistansberättigade och personliga assistenter.

”Det pågår en nedmontering”

Allt annat än en rejäl höjning av schablonbeloppet i den kommande höstbudgeten vore fullständigt orimligt, avslutar Henrik Petrén.
– Det pågår en snabbt eskalerande nedmontering av en framgångsrik reform som har gett tusentals människor möjlighet till ett självbestämt liv i delaktighet i samhället. Rätten till personlig assistans är inte värd mycket om det inte finns en finansiering för att också kunna ge personlig assistans med kvalitet, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2023-04-19

Skicka sidan till: