Anders Hellberg, journalist – ”Socialdepartementet kan inte få bli en bunker”

Bild på knappen "Assistans är frihet"Journalisten Anders Hellberg har engagerat sig i assistansfrågan sedan hans båda styvbarn förlorade sin assistansersättning. När han ville ställa frågor till ansvarige minister Åsa Regnér i Almedalen, stoppades han av Säkerhetspolisen.
De sade att om jag fortsatte att försöka ställa frågor hade jag gjort mig skyldig till ofredande.

Förlorade all assistans

Anders Hellberg har varit journalist på Dagens Nyheter i många år och är numera debattör och frilansare. Han är också styvfar till två tonårspojkar, Robert och Richard, 19 och 21 år, som har svår autism och utvecklingsstörning. Båda beviljades assistansersättning 2007, förra året, 2016 förlorade de all assistans.
– De hade tillsammans 600 timmar i månaden, förra sommaren togs all assistans bort, med motiveringen att grundläggande behov understeg 20 timmar per vecka, säger Anders Hellberg.

Ersattes med avlösartimmar

Därefter har Täby kommun avslagit deras ansökan på personlig assistans. Idag har de avlösartimmar som motsvarar en tiondel av den indragna assistansen samt daglig verksamhet och skola.
– Robert gick ut en särskola förra våren och fick en daglig verksamhet och bor kvar hemma, men ska få ett gruppboende. Richard har två år kvar på gymnasiet och bor också hemma. Du kan ju tänka hur det då är hemma, de behöver hjälp dygnet runt, när de ska äta osv..
Det blir krävande för familjen…
– Oerhört krävande. Vi har varit gifta i fyra år, detta är en ny värld för mig som kommer från mediavärlden. Jag har häpnat över hur man fullständigt kan erodera både den lagstiftning vi har och familjers liv. Samtidigt vet jag andra fall där situationen är mycket, mycket värre, där barn sondmatas dygnet runt.

Försökt få en debatt med regeringen

Efter att Robert och Richard förlorat sin assistans har Anders Hellberg engagerat sig i debatten om assistans, han har skrivit ett antal artiklar, bland annat på DN debatt.
– Jag har försökt få debattera med Åsa Regnér i Studio Ett, vilket inte lyckats, det har hon vägrat. Jag har skrivit till regeringen men bara fått rutinmässiga standardsvar.
Anders Hellberg skrev till statsminister Stefan Löfven och sade att han röstat på S hela sitt liv och ifrågasatte att en S–regering kunde göra på detta sätt.
– Då fick jag ett rutinsvar från Åsa Regners brevsvar med beklagande och att de inte ändrat på någon lagstiftning och det är kommunernas ansvar, alltså bara meningslösa nonsenssvar.

Åsa Regnér vägrade svara

På morgonen onsdagen den 5 juli i år deltog det ansvariga statsrådet Åsa Regnér i Almedalen i en paneldebatt. Efter debatten gick Anders Hellberg fram till henne och presenterade sig med namn, som tidigare journalist på Dagens Nyheter, nu frilansjournalist, och styvfar till bröderna Robert och Richard som båda har svår autism och utvecklingsstörning.
– Jag frågade om jag fick ställa några frågor. Hon förklarade att hon hade tid för en fråga. Jag sade ”Både du och statsministern har i flera sammanhang sagt att alla som har rätt till assistans ska få det, hur kan du säga detta offentligt samtidigt som hundratals, snart uppemot tusen människor förlorar sin assistans?” Då gick hon därifrån utan att svara, samtidigt fick jag ett visitkort från en politisk sakkunnig.

Vid nästa försök kom Säkerhetspolisen

Några timmar senare var Åsa Regnér utfrågad på Expressens scen och Anders Hellberg gjorde ett nytt försök.
– Jag ringde den politiskt sakkunnige, för att återigen fråga om jag kunde få ställa den fråga som jag blivit utlovad svar på. Hon sade att Regnér inte hade tid, men att hon skulle vidarebefordra mina kontaktuppgifter till en annan sakkunnig.
Under tiden hade en man i solglasögon stått nära och lyssnat säger Anders Hellberg, som först inte förstod vem det var.
– När jag avslutat samtalet med den politiskt sakkunnige, presenterade mannen sig med namn och sade att han var från Säkerhetspolisen. Han sade att jag tidigare hade fått veta att jag inte kunde ställa några frågor till Åsa Regnér. Jag frågade om jag enligt säkerhetspolisens bedömning utgjorde ett hot mot statsrådet och fick veta att så inte var fallet.

Fler frågor till Regnér hade varit ofredande

Anders Hellberg frågade vad han hade med saken att göra och fick svaret att om han fortsatte att ställa frågor till statsrådet så gjorde han sig skyldig till ofredande.
– Jag påpekade att om det var att betrakta som ofredande att ställa frågor till ett statsråd som denna inte vill svara på, så gör sig en stor del av mina kollegor i medierna sig skyldig till sådant ofredande, det kan väl inte vara Säkerhetspolisens allvarliga mening. Jag fick inget svar, och det kom ytterligare två kollegor till säkerhetspolisen som inte presenterade sig.
Anders Hellberg tyckte nu att situationen var obehaglig.
– Det var underförstått att Säkerhetspolisens tjänstemän skulle ingripa mot mig om jag fortsatte att ställa frågor om assistansersättning till Åsa Regnér. Hon föreföll efter utfrågningen på scen ha förhållandevis gott om tid att ställa upp på bilder och annat.

Kontaktade säkerhetspolisens presstjänst

De tre säkerhetspoliserna var inte på något sätt hotfulla säger Anders Hellberg och han tog en av de i hand innan han lämnade platsen.
– Jag hade ingen anledning att vara ovettig mot honom. Men deras närvaro och språkbruk gjorde klart att de skulle ingripa mot mig om jag ställde fler frågor.
Nästa dag tog Anders Hellberg kontakt med Säkerhetspolisens presstjänst, och talade då med en person han kände sedan tidigare.
– Han återkom med en muntlig redovisning av vad som inträffat – något som inte skiljde sig från min och som jag givetvis redan kände till.

Kan inte vara säkerhetspolisens uppgift

Anders Hellberg fick inget svar på varför Säkerhetstjänstens personal agerar mot en journalist som vill ställa frågor till ett statsråd. Om någon inte anses vara ett hot, kan det inte vara Säkerhetspolisens sak att avgöra om frågor får ställas till en politiker menar Anders Hellberg.
– Lugnt framförda frågor till ett statsråd kan aldrig i Brottsbalkens mening vara ofredande. Det var uppenbart att någon i Regnérs närhet efter min första fråga på morgonen kontaktat Säkerhetspolisen, som alltså var närvarande med tre personer vid Regnérs kommande framträdande, om jag skulle återkomma med frågor. Ur min synvinkel är det snarast så att Säkerhetspolisen genom sitt agerande lånar sig till att skydda enskilda politiker mot demokratiska frågor.

”Socialdepartementet kan inte få bli en bunker”

Efter att detta hänt ringde Anders Hellberg den politiskt sakkunnige hos Åsa Regnér, som han haft kontakt med i Almedalen. Hon svarade då att Säkerhetspolisen gör ju sina bedömningar.
– Jag svarade att det måste ha varit ni som agerade, det är orimligt att de skulle haft tre man som bevakade mig? Hon svarade då undvikande och jag kontaktade därefter Socialdemokraternas presstjänst och partisekreterare, men har inte fått några riktiga svar alls.
Hur tycker du Åsa Regner och socialdepartementet agerar gentemot media i assistansfrågan?
– Man brukar tala om den socialdemokratiska dementimaskinen, de har väl bestämt sig för att de inte ska ge några riktiga svar på detta. Åsa Regner undviker uppenbart de tillfällen när hon riskerar att få frågor av personer som är insatta i ämnet.
Hur ser du på det?
– Det är inte acceptabelt, detta är en av de viktigaste frågorna Åsa Regnér har hand om idag, vi kan inte ha en socialdemokratisk regering som låter socialdepartementet bli en bunker, säger Anders Hellberg.

Anders Hellberg intervjuades av Kenneth Westberg 2017-09-04


Skicka sidan till: