Neddragen ledsagarservice parallell utveckling till personlig assistans

Anna Quarnström
Anna Quarnström, förbundsjurist, SRF

Artikel 19 som verktyg beskriver i en artikelserie hur stödet till blinda och synskadade minskats på ett liknande sätt som i personlig assistans. Förändrad rättspraxis gör att LSS-ledsagarservice knappt beviljas blinda och gravt synskadade. Även färdtjänst dras in med motivet att kollektivtrafiken nu är tillgänglig.


Artiklar i Artikel 19 som verktyg

Anna Quarnström, förbundsjurist, SRF – ”Coronapandemin har inneburit en dubbelbestraffning av synskadade”

Blinda och gravt synskadade har i praktiken sparkats ur LSS och nekas LSS-ledsagarservice. Istället ges ledsagning via Socialtjänstlagen som nu sakta urholkas av hårdare rättspraxis, säger Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund, SRF.

Anna Quarnström, förbundsjurist, SRF – ”HFD har gett grönt ljus för att dra in färdtjänst för synskadade”

Att färdtjänst blev en trafikpolitisk lösning istället för socialt bistånd har lett till en avhumanisering. Då blir det ointressant om det tex kan vara farligt för synskadade att resa kollektivt i okända miljöer, säger Anna Quarnström.

Andreas Pettersson, lektor i juridik – ”Domstolarna spelar Svarte Petter med synskadade”

Synskadade drabbas av myten om den fullt ut tillgängliga kollektivtrafiken när färdtjänsttillstånd dras in eller inte beviljas. Det hävdar Andreas Pettersson som anser att det som sker bryter mot Funktionsrättskonventionen.


Skicka sidan till: