Stefan Löfven - "Den som har rätt till personlig assistans ska få det"

Stefan Löfven
Stefan Löfvén, statsminister

S+MP regeringen har en överenskommelse med Centern och Liberalerna om personlig assistans. I regeringsförklaringen sade Stefan Löfven bland annat att rätten för assistans för tillsyn ska stärkas. Lena Hallengren blir Socialminister och den fortsatt ansvarige för LSS och personlig assistans.

Personlig assistans i regeringsförklaringen

I regeringsförklaringen (sid 11) sade Stefan Löfven följande om personlig assistans:

Rätten till assistans för egenvård, andning och sondmatning ska återställas. Definitionen av normalt föräldraansvar smalnas av. Rätten till assistans för behov av tillsyn stärks. Frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen utreds. Den som har rätt till personlig assistans ska få det.

Lena Hallengren nu Socialminister

Lena Hallengren
Lena Hallengren, nu Socialminister

Lena Hallengren som tidigare var Barn, äldre och jämställdhetsminister blir nu Socialminister, vilket innebär att hon blir chef på Socialdepartementet och får ett större ansvar. Hon blir fortsatt ansvarig för LSS och personlig assistans.

Överenskommelse om personlig assistans mellan S+L+C+MP

S+MP regeringen har en överenskommelse om personlig assistans enligt följande:

Säkerställ att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och
rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. Rätt till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning, ska återställas (Förslag kommer i den sittande utredningen). Rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. Definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av. Tillsätt en ny assistansutredning för att
säkra detta. (Utredning 2019. Ny lagstiftning från 2021). Utred också frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen. (Utredning 2021. Eventuell ny lagstiftning under nästa mandatperiod.)

Liberalerna har tolkat överenskommelsen om personlig assistans

Bengt Eliasson, Liberalerna, sade nyligen i en intervju med Assistanskoll att punkt 64 i överenskommelsen mellan S+L+C+MP, om personlig assistans bland annat innebär att LSS-utredningen skrotas, en ny parlamentarisk assistansutredning där Liberalerna är drivande i att skriva direktiven.

Överenskommelsen skulle enligt Liberalerna vidare betyda omprövning för de som förlorat sin assistans efter 2015 när lagändringar för andning/sondmatning införts, samt ett förstatligande av assistansen. Det återstår att se om detta nu blir målsättningen för den nya regeringen.

Skicka sidan till: