Liberalerna KU-anmäler Åsa Regnér

Bengt Eliasson
Bengt Eliasson, Liberalerna

"Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar" uppmanades Försäkringskassan till av regeringen i regleringsbrevet för 2016. Liberalerna vill nu att Konstitutionsutskottet prövar om detta var otillåten myndighetsutövning.

"gör detta med Regnérs regleringsbrev i handen"

I en debattarikel i Aftonbladet säger Jan Björklund och Bengt Eliasson att de med bestörtning sett hur assistans dragits in de senaste åren och att det gått så långt att barn nu riskerar att inte kunna bo hemma hos sina föräldrar. Författarna menar att uppmaningen att bryta timutvecklingen lett till att Försäkringskassan ändrat tillämpningen av lagen så att rätt att tex få hjälp med andning plötsligt inte är ett grundläggande behov.
– Man gör detta med Åsa Regnérs regleringsbrev i handen, säger Jan Björklund och Bengt Eliasson.

Vill pröva om det bröt mot regeringsformen

Liberalerna vill att konstitutionsutskottet prövar om Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér lagt sig i Försäkringskassans myndighetsutövning på ett felaktigt sätt och om det bröt mot intentionerna i regeringsformen som reglerar myndigheternas oberoende. Myndigheter ska vid tillämpningen av lagstiftningen i enskilda fall utgå från gällande lag, förarbeten och rättspraxis, säger författarna.
– Regeringen får inte genom regleringsbrev instruera en myndighet att tolka lagstiftningen på annat sätt, säger Jan Björklund och Bengt Eliasson.


Vidare läsning

Aftonblaet debatt: Nu KU-anmäler vi Regnér för LSS-krisen

Pressmeddelande från Bengt Eliasson

Skicka sidan till: