annonser
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons JAG Personlig assistans
annons Saxerna Omsorg
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Humana Personlig assistans
annons Rehab Station Assistans
annons Alma Assistans AB
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Vivida Assistans
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Kommunal assistans ersätter Assistansersättning

Karin Flyckt
Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen

Antalet personer med kommunalt beviljad assistans var 4 900 i okt 2017, en ökning med 7,2 procent jämfört med året innan, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Antalet barn mellan 0-12 år ökar mest, med 22 procent eller 130 personer på ett år.

Beror på indragen assistansersättning

Ökningen av kommunala beslut om personlig assistans speglar de senaste årens utveckling inom den statliga assistansersättningen, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.
– Många barn har mist sin statliga assistansersättning, och utifrån det perspektivet är det positivt att det är just bland de yngsta som den kommunalt beslutade assistansen ökar mest, säger Karin Flyckt.

Kraftig ökning sedan 2008

Sedan 2008 har antalet med kommunal assistans ökat från 3 500 till 4 900, en ökning med ca 40 %. Se mer i Assistanskolls statistik över beviljad assistans från kommuner och Försäkringskassan

Könsskillnader ökar

Socialstyrelsens statistik visar på ökade könsskillnader hos personer med kommunal assistans. 2017 var 55 % män jämfört med 52 % män år 2008. Den kommunala personliga assistansen för barn ökade betydligt mer för pojkar än för flickor: mellan 2016 och 2017 med 25 respektive 17 procent.
– Vi vet sedan tidigare att fler pojkar än flickor beviljas insatser enligt LSS, men det är anmärkningsvärt att skillnaderna inte bara kvarstår utan även har ökat något inom vissa insatser, säger Karin Flyckt i pressmeddelandet.


Vidare läsning

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2017

Pressmeddelande från Socialstyrelsen

Assistanskolls statistik över beviljad assistans från kommuner och Försäkringskassan

Skicka sidan till: