Artikelserie i Dagens samhälle

Dagens samhälle beskriver dels hur kommunerna får ta smällen när allt fler förlorar sin statliga assistansersättning, dels hur privata assistansföretag får allt lägre vinstmarginaler.

Kommuner får ta smällen

Artikeln Kommunerna slår larm om assistansen beskriver att de assistansberättigade nu börjat minska och att 70 % nu får avslag vid nyansökan. De som förlorat sin assistansersättning hamnar nu på kommunernas bord. Patrik Isestad, S-kommunalråd i Nynäshamn intervjuas.
– Det är inte okej att kommuner används som rege­ringens budgetregulator. Indragningar av assistans skapar personliga tragedier och tvingar medborgare att gå på knäna. Vi säger stopp.

Lönsamheten sjunker i assistansbranschen

Artikeln assistansbolagen tappar i lönsamhet beskriver hur efterskottsbetalning, höjda arbetsgivaravgif­ter för unga och låg uppräkning av schablonbeloppet minskar lönsamheten. Siffror från Vårdrapporten från Grant Thornton för 2016 visar att rörelsemarginalen för branschen sjunkit till 4,8 %, jämfört med välfärdsbranschens snitt på 8 %.


Vidare läsning

Kommunerna slår larm om assistansen

Assistansbolagen tappar i lönsamhet


Skicka sidan till: