De största assistansanordnarna med antal kunder/medlemmar från 2008 till 2010

  • I tabellen nedan anges hur många kunder/medlemmar de största assistansanornarna hade i juni 2008, 2009 och 2010 samt vilka företag som ingår/förvärvats i varje ägargrupp. Alla siffror baseras på anordnarnas egna uppgifter. De anordnare som deltar i Assistanskolls jämförelse är länkade till sin profil på Assistanskoll.
  • Läs mer om vilka ägargrupper som finns på Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2010 och juni 2009 och juni 2008. Ökningen för de tre största ägargrupperna, Humana Group, Frösundakoncernen och Olivia Holding har skett främst genom företagsförvärv efter 2007, efter att de köpts av riskkapitalföretag.
ÅrHumana Group (Assistansia AB,
Din assistans, Ekonomibyrån
2009, My Life
2010, Amanda 2010)
Frösunda-koncernen (Frösunda LSS AB, Personal Care 2008, Argolis 2009, Marks Assistans 2009, VitaNova 2009, Norlandia Assistans 2010)Olivia Holding
(Olivia assistans, Nordström Assistans 2009, Assistansbolaget
2009, Inre Kraft 2010)
Brukar-kooperativet JAG Särnmark (Särnmark Assistans,
Brukar-assistans Uppland 2010)
STIL
,Stiftarna av Independent-living i Sverige
Argolis/Marks Assistans (köptes av Frösunda 2009) Nordström Assistans (köptes av Olivia Holding 2008)GIL
, Göteborgs-kooperativet för Independent Living
VH assistans
juni 2008 1200 800 220 380 170 210 250 200 210 210
juni 2009 1350 1100 540 380 200 210 150 170
juni 2010 1530 1250 640 400 240 203 165 170
oktober 2010 1700 1350 715 400 240 203 175 170

statistik över assistansanordnare

Enligt siffror från Försäkringskassan (jun 2010) hade 46,4 % av de 15 872 assistansberättigade som har LASS sin assistans i kommunal regi, 40,1 % anlitade ett assistansföretag, 10,7 % ett assistanskooperativ och cirka 2,7 % var egna arbetsgivare för sina assistenter. Utöver detta tillkommer ca 3400 personer (dec 2009) som har personlig assistans enligt LSS beviljat av kommunerna. Här finns dock ingen statistik över deras val av assistansanordnare. Totalt fanns det ca 450 assistansanordnare i okt 2007, varav flertalet var små. Idag beräknas antalet ha stigit till runt 550.
Skicka sidan till: