Riskgrupper föreslås få förebyggande sjukpenning

Lena Hallengren
Lena Hallengren, Foto: Ninni Andersson

OBS! Förslaget om förebyggande sjukpenning för riskgrupper antogs i riksdagen den 23 juni.

Personer i riskgrupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid–19 föreslås kunna få ersättning med 804 kr/dag i form av förebyggande sjukpenning säger Socialminister Lena Hallengren i ett inlägg på Facebook. Socialutskottets KD-ordförande Acko Ankarberg Johansson säger samtidigt i en TT-intervju att hon även velat se förslag för närstående och gravida.

804 kr per dag

Systemet föreslås träda i kraft 1 juli och gälla tre månader framåt. Om det inte är möjligt att jobba hemifrån eller på andra sätt organisera om jobbet föreslår regeringen en ersättning med ett schablonbelopp på 804 kr/dag lika för alla. De personer som omfattas behöver ett läkarintyg att visa upp för Försäkringskassan. Lena Hallengren skriver på Facebook att hon och Ardalan Shekarabi på Socialdepartementet gemensamt arbetat fram förslaget.
– Jag är glad att vi tar ytterligare steg för att skydda riskgrupper. Det är vad vi vet ett unikt system, inget annat land i Norden har ersättning till personer i riskgrupper i arbetsför ålder, säger Lena Hallengren på Facebook.

Omfattar runt 70 000 personer

Till TT har Lena Hallengren sagt att förslaget beräknas omfatta runt 70 000 personer och kan komma kosta mellan 5–6 miljarder kronor under de tre månader det gäller.
– Nu har vi ett förslag som är så bra som det bara går att få nu, det handlar i princip handlar om att införa ett helt nytt, tillfälligt socialförsäkringssystem, säger Lena Hallengren till TT.

Socialutskottets ordförande vill gå längre

Acko Ankarberg Johansson, ordförande (KD) i riksdagens socialutskott har enligt TT sett förslaget och är positiv men är frågande till att förslaget inte ska vara retroaktivt, så att personer som känt sig tvingade att vara hemma länge redan ska kunna få ersättning. Hon säger även att det behövs förslag för närstående till personer i riskgrupper och gravida.
– Jag är glad att regeringen närmar sig ett beslut om smittskyddspenning, men man behöver också leverera förslag när det gäller närstående och gravida, säger Acko Ankarberg Johansson till TT.

Riskgrupper fastställda av Socialstyrelsen

De riskgrupper som omfattas är de Socialstyrelsen nämner i "Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i Covid 19”. Följande riskgrupper pekas ut av Socialstyrelsen:

  • Ålder 70 år och däröver
  • Aktiv cancersjukdom eller pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (utom hormonell adjuvant behandling)
  • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt–kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom.
  • Fetma (BMI 40 och däröver)
  • Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS)
  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
  • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars–CoV–2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid–19

Text: Kenneth Westberg

Skicka sidan till: