Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Vi kräver färdiga lagförslag om statligt huvudmannaskap före valet 2022”

Maj KarlssonVi måste komma tillbaka till grundintentionerna i LSS, säger Maj Karlsson. För att nå dit måste dels ett statligt huvudmannaskap införas. Dels måste de HFD-domar som sedan 2009 begränsat rätten till personlig assistans upphävas i lagstiftning.

Vänsterpartiet har tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna krävt att en utredning tillsätts som ska föreslå ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans. Utredningen ska vara klar innan valet 2022. Det nya är att Moderaterna har satt ner foten och tagit tydlig ställning, säger Maj Karlsson.
– Det är en stor framgång. Frågan kommer upp i Socialutskottet nästa vecka, det bordläggs förmodligen till veckan efter men då borde det tas ett beslut.

Borde bli majoritet i Socialutskottet

Maj Karlsson ser nu goda förutsättningar för en majoritet i Socialutskottet, det riktigt intressanta är hur Centern och Liberalerna röstar säger Maj Karlsson.
– Vi hoppas att de tar ställning för detta, de har ju tidigare sagt sig vilja införa ett statligt huvudmannaskap.
Men även om det blir en majoritet behöver väl inte regeringen tillsätta en utredning?
– Nej det stämmer men eftersom de redan tänkt tillsätta en som ska vara klar efter valet 2022 borde de vara lite smarta och konstruktiva och hitta en enighet här.

Var ska den nya gränsen hamna?

En central fråga blir var den nya brytpunkten ska ligga, idag finns det en gräns på 20 timmar grundläggande behov som avgör om kommunen eller staten ska bevilja personlig assistans. Efter ett förstatligande skulle den gränsen hamna direkt mellan Socialtjänstlagen och LSS.
Ska det behövas tex 2, 3 eller 5 timmar grundläggande behov för att kvalificera sig för personlig assistans eller kanske ett helt nytt system?
– Detta måste utredningen titta på, men ambitionen måste vara att det inte ska bli en försämring och att de som idag har kommunalt beviljad assistans istället ska kunna få statlig assistans.
Ska alla söka på nytt hos Försäkringskassan?
– Det behöver utredningen också titta på, att det blir bra och trygga övergångsregler. Vår ambition och målsättning är att fler ska få assistans med det här förslaget. Jag vill att man hittar en väg att komma bort från integritetskränkande bedömningar.

LSS har förlorat sin funktion

Idag får över 80 % avslag vid nyansökning av assistansersättning och antalet assistansberättigade minskar efter hand som de som är inne i systemet avlider. Det göra att LSS förlorat den funktion det tidigare haft, säger Maj Karlsson.
– Det som står i lagen tillämpas inte, idag får så få assistans att det knappt finns en reform längre. De som har assistans får behålla den eftersom tvåårsomprövningarna har frysts, de har fått någon sorts respit att få vara kvar tillsvidare. Situationen är helt bisarr.

STIL ser risk att många tvärtom förlorar sin assistans

STIL varnar för att införa statligt huvudmannaskap utan att samtidigt förändra assistansbedömningarna. Eftersom nio av tio idag år avslag på sin förstagångsansökan ser STIL en risk att många av de cirka 5000 personer som har kommunalt beviljad assistans inte skulle få någon assistans om staten tog över.
Behöver behovsbedömningssystemet också utredas?
– Vår målsättning är att fler ska beviljas assistans, inte färre. Människor ska inte förlora assistans med vårt förslag. Ja jag vill att man även utreder uppdelningen i integritetsnära delar av grundläggande behov.
Men det tas väl inte upp i den utredning om huvudmannaskapet ni nu kräver?
– Nej, vårt krav tillsammans med KD och M i Socialutskottet gäller huvudmannaskapet. Men vi måste även utreda behovsbedömningarna och lagändringar mot de HFD-domar som sedan 2009 gjort det så svårt att beviljas assistansersättning.
Hur ska det då göras?
– Vi ska fortsätta driva på för nå hela vägen till en funktionsduglig lagstiftning. Varje seger vi får ökar möjligheten för just det.

Måste leda till lagändringar

Liberalerna har krävt åtgärder för att stoppa minuträkningen genom att sluta dela upp grundläggande behov i integritetsnära delar och även sluta dela upp behov i grundläggande och andra personliga behov.
– Där är vi helt överens, det är integritetskränkande och ineffektivt, självklart håller vi med om detta.
Liberalerna vill att utredningen ”Stärkt Assistans” ska utreda hur man gör en helhetsbedömning av behoven och stoppar minuträkningen vid assistansbedömningar. Maj Karlsson tror det skulle kunna gå förutsatt att de verkligen tar tag i frågan och att det leder till konkreta lagändringar.
Det behövs en lagstiftning som verkligen går tillbaka till grundintentionen i LSS.
Vad menar du med begreppet grundintentionen?
– Att man har rätten att leva som andra utifrån sina livsvillkor.
Men det står ju så redan i LSS?
– Ja men vi måste agera mot anledningen till att detta inte uppfylls, vilket är en rad domar i HFD.

Vardagsstöd riskerar ersätta personlig assistans

Liberalernas har även föreslagit införandet av en ny LSS–insats ”Vardagsstöd” för personer med mindre behov är personlig assistans, tex personer som idag har ledsagning, hemtjänst eller boendestöd. Detta hade säkert varit bra om man fått ordning på personlig assistans, säger Maj Karlsson.
– Den borde införas efter det. Om den införs nu är jag orolig att människor inte får det de behöver.
Kan den ersätta personlig assistans menar du?
– Som det ser ut nu finns det en stor risk för det.

Schablonen viktig men inte allt

Regeringen kommer i höstbudgeten att föreslå en uppräkning av assistansersättningens timbelopp med 3,5 %. Maj Karlsson välkomnar detta.
– Det är jättebra, den har legat för lågt. Förra mandatperioden fick vi igenom att den skulle vara 1,5 % i tre år, när S/MP regeringen ville ha en uppräkning på 0 %.
Nivån på schablonen är viktig men inte allt, fortsätter Maj Karlsson.
– Det saknas ett bra system för att sätta schablonen så att det inte bara är upp till välviljan hos den regering som sitter för tillfället.

Assistansen del i en större helhet

Samtidigt kan man även se nedskärningarna i assistansen i ett större perspektiv där liknande besparingar och införande av minuträkning skett i äldrevården och hemtjänsten från nittiotalskrisen och framåt. Stödet till äldre i form av tex hemtjänst måste också reformeras säger Maj Karlsson.
– Det är fruktansvärt hur tex hemtjänsten skurits ner och blivit något helt annat med punktinsatser, jag minns när jag var liten och var med min mamma som jobbade i hemtjänsten och stod och lagade pannkakor hemma hos de äldre, det finns inte på kartan att göra så nu. Detta måste ses i ett ideologiskt perspektiv, det är ideologi bakom förändringarna. Värdighetstanken har skadats. Jag lyssnade på partiledardebatten och jag blir rädd av att höra tonläget, mitt i en brinnande pandemi talar man mest om hårdare tag och mer poliser, jag saknar tiden när man talade om Agda 85 år, säger Maj Karlsson.

Maj Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2020–09–19

Skicka sidan till: