V, M och KD kräver statligt huvudmannaskap

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna krävde idag att staten snarast tar över hela huvudmannaskapet för personlig assistans. De tre partierna tar nu ett initiativ om detta i Riksdagens socialutskott. Målet är ett tillsätta en utredning som ska kunna lägga ett färdigt lagförslag före riksdagsvalet sep 2022.
STIL varnar samtidigt för att förstatliga utan att samtidigt reformera dagens behovsbedömningar.

Kristdemokraternas talesperson för funktionshinderfrågor, Pia Steensland, säger att dagens system riskerar att kommunens budget – inte personens behov – blir avgörande för vilket stöd en person får.
– Med staten som ansvarig säkras rätten till assistans oavsett var i landet de bor, säger Pia Steensland, Kristdemokraternas talesperson för funktionshinderfrågor i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson Maj Karlsson säger att målet är att en utredning ska ha ett färdigt lagförslag klart före nästa riksdagsval i sep 2022.
– LSS är en rättighetslagstiftning och vilka insatser du får eller hur processen går till ska inte vara beroende av var i landet du bor, säger Maj Karlsson i ett pressmeddelande.

Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall, säger att det delade ansvaret mellan stat och kommun innebär att människor riskerar att få olika bedömningar beroende på var man bor.
– Det är inte rättssäkert och skapar misstro till systemet. Regeringen saknar uppenbarligen handlingskraft och därför agerar vi i Riksdagen, säger Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall i ett pressmeddelande.

STIL välkomnar men varnar

I ett pressmeddelande "Bredda rätten till personlig assistans först. Sen kan staten ta över hela ansvaret" säger STILs ordförande Jonas Franksson att STIL vill ha ett statligt huvudmannaskap men varnar för att införa det utan att förändra assistansbedömningarna på Försäkringskassan.
– Idag är det väldigt svårt att få personlig assistans via staten. Nio av tio får avslag första gången de söker. Det finns en överhängande risk att en del av de cirka 5000 personer som idag har personlig assistans via kommunen inte skulle få någon personlig assistans alls om staten tog över bedömningen helt i dagsläget. Den risken kan vi inte ta, säger Jonas Franksson.

Vidare läsning

KD, M och V kräver att staten ska ansvara för personlig assistans

Vänsterpartiet: Staten ska ansvara för den personliga assistansen

STIL: "Bredda rätten till personlig assistans först. Sen kan staten ta över hela ansvaret"

Skicka sidan till: