Schablonbeloppet höjs 3,5 %

mynthög

Januaripartierna har kommit överens om att assistansersättningens timbelopp höjs med 3,5 % 2021 i höstbudgeten. Det säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni i en intervju på SR. Regeringen meddelar samma nyhet i ett pressmeddelande.

Vill se samma höjning nästa år

Schablonbeloppet skulle med denna höjning bli 315 kr/timme år 2021. Det förhöjda timbeloppet skulle bli 352,70 kr. Nyamko Sabuni säger sig ha ambitionen att schablonbeloppet ska fortsätta höjas lika mycket även i fortsättningen.
– Vår ambition är de kommande åren fortsätta upprätthålla denna schablon på den höga nivån, säger Nyamko Sabuni till SR.

Höjningen välkomnas

Cecilia Blanck, verksamhetschef på Riksföreningen JAG, välkomnar höjningen.
– De senaste årens uteblivna höjningar motsvarar ungefär 20 kronor, så att det här är ett trendbrott och som sådant är det väldigt positivt. Men det är inte så att situationen är återställd, säger Cecilia Blanck till SR.
Även Arbetsgivarföreningen KFO välkomnar uppräkningen men säger samtidigt att mycket arbete återstår.
– Det är ett välkommet trendbrott och ett litet steg i rätt riktning, men samtidigt är det långtifrån tillräckligt för att reparera skadan som de senaste sju årens underfinansiering av den personliga assistansen inneburit, säger Henrik Petren på KFO.

Höjningen har varit 1,5 % de senaste tre åren

Åren 2018-2020 höjde schablonbeloppet med 1,5 % vilket av många ansetts vara för lite och inte täckt kostnaderna, då tex assistenternas löneökningar under samma period legat runt 2,2 %.


Vidare läsning

Pressmeddelande från regeringen om att schablonbeloppet föreslås höjas 3,5 %

SR - LSS-ersättningen höjs med 3,5 %

Skicka sidan till: