Försäkringskassan klarar inte tvåårsgränsen

Försäkringskassan klarar inte av tvåårsgränsen när det gäller omprövning av assistansbeslut, enligt en färsk rapport från ISF. Det finns också betydande skillnader i handläggningen mellan olika lokala försäkringskontor.

Inspektionen för socialförsäkring, ISF, har granskat Försäkringskassans arbete med tvåårsomprövningar av beslut om assistansersättning. Granskningen har gjorts under perioden 2008-2011.

ISF konstaterar att Försäkringskassan inte levt upp till det lagstadgade kravet om att ompröva beslut i assistansersättningen efter två år. ISF konstaterar att uppgiften länge varit nedprioriterad av Försäkringskassan. Tre år var den genomsnittliga tiden mellan beslut och omprövning under den granskade perioden. Endast var tredje beslut omprövas av Försäkringskassan inom rätt tid.

ISF skriver också att det var stora skillnader mellan hur färska de medicinska underlagen var vid beslutstillfället. Under granskningsperioden ändrades också rättspraxis vilket ställt nya krav på utredningssättet. Detta har dock inte alla lokala kontor anpassat sig efter.

- Rådande rättspraxis tillämpas inte på alla LFC. Det innebär att möjligheten att behålla assistansersättningen vid en tvåårsomprövning beror på var man bor, säger Bessam Saleh, utredare vid ISF i ett pressmeddelande.

En hel del arbete återstår för att Försäkringskassan ska klara tvåårsgränsen och för att utredningarna ska bli likvärdiga över hela landet, enligt ISF.

Läs ISF:s pressmeddelande och rapport

Läs och lyssna på Sveriges radios rapportering

Skicka sidan till: