Renée Blomberg, Försäkringskassan – ”Kostnadsminskningen beror på färre assistansberättigade och administrativa förändringar”

Renée BlombergUtgifterna för statlig assistansersättning minskade med 4,5 procent 2019 jämfört med 2018. Orsaken är att antalet assistansberättigade minskar och administrativa förändringar av betalningsrutinerna, säger Renée Blomberg, prognoschef på Försäkringskassan. Hon bedömer att kostnaden 2020 och framåt är oförändrad.
Höjningen av timbeloppet och en liten ökning av timmar/person uppvägs mot att antalet assistansberättigade bedöms fortsätta minska.

Den statliga andelen av assistansersättningen minskade från 25,3 miljarder 2018 till 24,2 miljarder 2019, en minskning med 4,5 %. Kommunernas andel ökade dock från 3,7 miljarder till 4,4 miljarder. Läs mer i Assistanskolls statistik

Beror dels på att antalet assistansberättigade minskar

I grunden beror drivs assistansersättningens kostnader av framförallt tre variabler, säger Renée Blomberg: antalet assistansberättigade, antalet assistanstimmar per person och nivån på timbeloppet. Timbeloppet höjdes 1,5 procent 2019 vilket höjde utgifterna med samma procentsats.
– Antalet assistansberättigade har under flera år minskat, samtidigt har antalet assistanstimmar fortsatt öka något. Det är svårt att ge exakta siffror här men grovt räknat kan man säga att färre assistansberättigade 2019 (jämfört med 2018) innebar att utgifterna sänktes med cirka 600 miljoner. Höjningen av timbeloppet höjde utgifterna med cirka 400 miljoner. Fler timmar per mottagare höjde utgifterna med ca 50 miljoner.

Största orsaken dock efterskottsbetalning för kommunerna

Införandet av efterskottsbetalning för kommunerna och ett nytt system för utbetalning av assistansersättning är dock den största orsaken till att kostnaderna för statlig assistansersättning minskade, de förändringarna gav ca 1 miljard i lägre kostnader 2019 jämfört med 2018, säger Renée Blomberg.
– Vi övergick 2017 från ett system där kommunerna betalade in pengarna till Försäkringskassan i efterskott, istället för som tidigare i förskott. Detta gav en period utan inbetalningar, då inbetalningarna försköts framåt i tiden, vilket bidrog till att utgifterna blev extra höga 2018.
Under 2018 byttes även utbetalningssystemet för assistansersättning.
– När det äldre systemet för utbetalningar stängdes ner gjordes extra insatser för att hantera utbetalningsbalanser, vilket ledde till förhöjda utbetalningsnivåer under 2018.

Kommunerna andel påverkas också av efterskottsbetalningen

Att kommunernas andel av kostnaderna för assistansersättningen ökade 2019 beror också på införandet av efterskottsbetalning, fortsätter Renée Blomberg.
– Det beror egentligen inte på att de ökade 2019 utan att de var ovanligt låga 2018. Inbetalningarna från kommunerna har stigit igen under 2019 men är fortfarande något lägre än före införandet av efterskottsfakturering, säger Renée Blomberg.

Utgifterna tros bli oförändrade kommande år

Utgifterna för den statliga assistansersättningen beräknas vara i stort oförändrad under kommande år, avslutar Renée Blomberg.
– Timschablonens höjning med 1,5 % och en marginell ökning av antalet timmar per individ uppvägs av effekten av antalet assistansberättigade bedöms fortsätta minska under 2020, säger Renée Blomberg.

Renée Blomberg intervjuades av Kenneth Westberg 2020-04-29


Vidare läsning

Statistik över kostnaderna för assistansersättning 1994 -2019

Kostnadsutvecklingen av statlig assistansersättning

år

kostnad, miljoner kr

% ökning

schablonbeloppets
ökning, %

differens, %

kommunens kostnad,
miljoner kr

statens kostnad,
miljoner kr

1994

1771 mkr

-

-

-

0 mkr

1771 mkr

1995

3717 mkr

109,9%

-

-

0 mkr

3717 mkr

1996

4184 mkr

12,6%

-

-

0 mkr

4184 mkr

1997

4496 mkr

7,5%

-

-

75 mkr

4421 mkr

1998

5193 mkr

15,5%

2,4%

13,1%

1309 mkr

3884 mkr

1999

6039 mkr

16,3%

3%

13,3%

1541 mkr

4498 mkr

2000

6960 mkr

15,3%

2,9%

12,4%

1654 mkr

5306 mkr

2001

8238 mkr

18,4%

3,4%

15%

1896 mkr

6342 mkr

2002

9767 mkr

18,6%

3,8%

14,8%

2241 mkr

7526 mkr

2003

11165 mkr

14,3%

3,7%

10,6%

2477 mkr

8688 mkr

2004

12748 mkr

14,2%

3,5%

10,7%

2726 mkr

10022 mkr

2005

14335 mkr

12,4%

3,4%

9%

2987 mkr

11348 mkr

2006

16095 mkr

12,3%

3,3%

9%

3213 mkr

12882 mkr

2007

18171 mkr

12,9%

4,1%

8,8%

3496 mkr

14675 mkr

2008

19858 mkr

9,3%

4%

5,4%

3856 mkr

16002 mkr

2009

21753 mkr

9,5%

4,2%

5,3%

4186 mkr

17567 mkr

2010

23188 mkr

6,6%

2%

4,6%

4309 mkr

18879 mkr

2011

24286 mkr

4,7%

2,4%

2,3%

4426 mkr

19860 mkr

2012

25908 mkr

6,7%

3,5%

3,2%

4472 mkr

21443 mkr

2013

27121 mkr

4,7%

3%

1,7%

4645 mkr

22476 mkr

2014

28541 mkr

5,2%

1,8%

3,4%

4778 mkr

23763 mkr

2015

29774 mkr

4,3%

1,4%

2,9%

4872 mkr

24902 mkr

2016

26344 mkr

-11,5%

1,4%

-12,9%

4832 mkr

21512 mkr

2017

27929 mkr

6%

1,1%

5%

4620 mkr

23309 mkr

2018

29022 mkr

3,9%

1,5%

2,4%

3714 mkr

25308 mkr

2019

28592 mkr

-1,5%

1,5%

-3%

4417 mkr

24175 mkr

(Från 1 oktober 2016 betalade Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott vilket minskade kostnaderna det året med ca 8%)

Källa: Försäkringskassan


Skicka sidan till: