KFO - "Kollektivavtal främjar seriös assistans"

Arbetsgivarföreningen - KFO ser kollektivavtal som en nyckel till den svenska arbetsmarknaden. Det garanterar att assistans drivs seriöst och att assistenter får bra försäkringar och pensionsvillkor. Men något tvång i att teckna kollektivavtal vill KFO inte se.

Lars Trapp, rådgivare på KFO, om dagens situation

Lars Trapp är rådgivare på Arbetsgivarföreningen - KFO som företräder främst kooperativa företag, och som idag har över 400 anslutna assistansanordnare . Antalet assistansföretag/kooperativ i KFO har ökat upp till 40 procent på tre år, vilket enligt Lars Trapp beror dels på att antalet assistansanordnare generellt blivit fler men även på att seriositeten öka.
- Bland annat tror jag att skett en påverkan av den diskussion som förs i samhället, som skapat ett tryck i att sköta sitt arbetsgivaransvar på ett korrekt sätt. Många ser också fördelen i att ha en arbetsgivarorganisation som kan företräda ens intressen om det uppstår meningsskiljaktigheter med Kommunal eller enskilda arbetstagare.

Lars Trapp om försäkringar och pensionsvillkor som ingår i kollektivavtalet

Lars Trapp beskriver kollektivavtal som en nyckel till den svenska arbetsmarknaden. För KFO:s medlemmar innebär det bland annat de måste ha ett pensions- och försäkringspaket som tecknats mellan KFO och LO.
- De som inte har kollektivavtal har inte något sådant för sina anställda. Visst finns det de som tecknar en separat tjänstepension men det är undantag. Hos oss har alla det och vill de inte teckna det får de inte vara med i KFO. Paketet med försäkring och pension som gäller för anställda av KFO:s medlemmar innehåller trygghetsförsäkring vid arbetsskada, avtalsgrupplivförsäkring, avtalsgruppsjukförsäkring och pensionsförsäkring.
Det är det som en del tycker att de kan spara in…
- Ja, men då tänker man bakvägen, vi måste ge villkor så att våra anställda kan få en rimlig försörjning när de går i pension. Tjänstepensionen kan vara allt mellan 15-25 procent av den totala pensionen. Även för de som inte arbetar hela livet som assistenter kan det vara en stor del av deras framtida pension, säger Lars Trapp.

Lars Trapp om anställningsvillkor i kollektivavtalet

KFO:s kollektivavtal med Kommunal ger möjlighet att ha visstidsanställningar "så länge assistansuppdraget varar" där uppsägningstiden är 14 dagar och arbetsgivaren kan åberopa "särskilda skäl" för uppsägningen. Enligt Lars Trapp förutsätter detta att arbetsgivaren hanterar uppsägningar på ett seriöst sätt.
- Det här är inte uppsägningar i vanlig mening, utan detta styrs av brukarens rättigheter i LSS-lagstiftningen och utifrån den har vi enats med Kommunal om de här villkoren. Vi arbetar tillsammans med Kommunal för att den här bestämmelsen ska tillämpas seriöst.
KFO arbetar enligt Lars Trapp för att arbetsgivaren ska meddela assistenten i god tid när samarbetet inte fungerar och säga till om vad som måste förändras. Då går det ofta att lösa så att samarbetet kan fortsätta.
- Jag har många samtal där jag säger till arbetsgivaren att inte förhasta sig utan att istället vara tydlig i att säga till assistenten vad som måste förändras.

Lars Trapp om vilka åtgärder som behövs

Lars Trapp anser att allt som gynnar att personlig assistans kan drivas seriöst är bra. Om det sedan i ett förslag från LSS-kommittén kallas certifiering eller något annat spelar inte så stor roll bara det fungerar menar han. Han är också positiv till att alla kostnader för personlig assistans nu måste redovisas.
- Vi hoppas att de nya reglerna i regeringens proposition gör att de gråa och svarta företagen får det svårare och svårare. De seriösa företagen ska få chansen att överleva.
Bör kollektivavtal vara ett krav för att få starta ett assistansföretag?
- Jag tycker inte det ska vara ett tvång, det ska istället komma utifrån ett intresse att vara seriös i den här typen av verksamhet. Ett tvång är också svårt att utöva, vilket vi har sett på salladsbarer och byggföretag, säger Lars Trapp.

Lars Trapp intervjuades av Kenneth Westberg 2008-03-06

Länk: www.kfo.se


Skicka sidan till: