Kommunal vill se stora förändringar av personlig assistans

Krav på utbildning för assistenter, begränsning av anhörigassistans, tillståndsplikt för egna arbetsgivare, alla assistenter ska omfattas av LAS. Det är några förslag i en ny rapport från Kommunal.

Rapporten Arbete på samma villkor som andra - Dags att styra upp den personliga assistansen säger att assistenter ska kunna jobba som andra liksom de assistansberättigade ska få leva som andra. Kommunal säger sig vilja professionalisera yrket och ger följande förslag.

  • Inför utbildningskrav för personliga assistenter. Barn och fritidsprogrammet, inriktning socialt arbete med programfördjupningen vård och omsorg samt specialpedagogik 1 och 2, bör vara ingången till yrket.
  • Anhörigassistansen bör minska till förmån för professionell assistans.
  • Personliga assistenter ska omfattas av samma arbetsrättsliga lagar som övriga anställda på arbetsmarknaden. Samtliga personliga assistenter bör omfattas av arbetstidslagen och lagen om anställningsskydd. Hushållslagen bör inte tillämpas för personliga assistenter.
  • Alla kollektivavtal inom den personliga assistansen bör utformas med anställningsformer enligt lagen om anställningsskydd. Det bör endast finnas ett slags avtal för samtliga assistenter, oavsett arbetsgivare.
  • Inför nya krav på anordnare för att beviljas tillstånd att bedriva assistans. Avskaffa egna arbetsgivares undantag från tillståndsplikt.
  • Skapa en tydligare styrning av anordnarnas verksamhet. Antingen genom en förbättrad samverkan mellan Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg eller att kommunerna ensamma tar över huvudmannaskapet.
  • Att regeln att schablonersättningen bara ska höjas med 1,4 procent/år avskaffas. Denna regel innebär ett allvarligt ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Läs rapporten: Arbete på samma villkor som andra - Dags att styra upp den personliga assistansen


Tidigare artiklar på Assistanskoll

Annelie Nordström, Ordförande Kommunal – ”Assistenter har för lite makt gentemot företag och brukare”

Bengt Elmén, STIL – ”Kommunal ställer utsatta grupper mot varandra”

Hanna Kauppi och Björn Jidéus, KFO - ”LAS skulle åsidosätta möjligheten att välja assistent”

Skicka sidan till: