Lägre månadslöner för privat anställda assistenter

2021 hade kommunalt anställda personliga assistenter 25 300 kr i genomsnittlig månadslön jämfört med 24 600 för privatanställda. Skillnaden ökar nu för varje år. 2014 var förhållandet motsatt med 22 400 för privatanställda jämfört med 21 600 för kommunalt anställda. Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2021.

mynthög

Kommunalt anställda assistenter gick förbi privat anställda under 2018 (se tabell nedan). Efter 2018 har kommunalt anställda assistenter haft en högre genomsnittlig månadslön.

År Privatanställda
genomsnittlig månadslön
Kommunalt anställda
genomsnittlig månadslön
2021 24 600 25 300
2020 24 200 24 700
2019 24 000 24 200
2018 23 500 23 700
2017 23 200 23 100
2016 22 700 22 600
2015 22 800 22 100
2014 22 400 21 600

Källa: SCB

Assistanskolls löneguide

2015 började Statistiska Centralbyrån, SCB, att kategorisera personliga assistenter i en egen kategori. Sedan dess presenterar vi SCB:s siffror i vår guide: Vad har personliga assistenter i lön?

I guiden kan du jämföra:

  • Medellöner i kommunal och privat sektor
  • Löneskillnader mellan kvinnor/män
  • Löneskillnader mellan åldersgrupper
  • Löneskillnader mellan geografiska områden
  • Skillnader mellan olika kollektivavtal

Skicka sidan till: