Marie Ragnarsson, Region Kalmar län – ”Vi vaccinerar personer med LSS-insatser i första omgången”

Region Kalmar vaccinerar alla med personlig assistans och i LSS-boenden liksom vårdpersonal på tex IVA i första fasen tillsammans med äldre i boenden/hemtjänst.
– Folkhälsomyndighetens prioritering är en rekommendation som vi har att förhålla oss till när vi planerar, säger Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare i Region Kalmar.

Alla med LSS-insatser vaccineras i Fas 1

I Region Kalmar län prioriteras personer med LSS–insatser som personlig assistans i Fas 1 lika högt som äldre med hemtjänst och äldreboende vid vaccination av Covid 19. Marie Ragnarsson är vaccinsamordnare i Region Kalmar län.
– Personer med LSS-insatser tas med i Fas 1 eftersom vi betraktar de som en utsatt grupp. De har ofta många personer omkring sig, tillhör ofta riskgrupper och är utsatta för en hög smittrisk, därför har vi valt att prioritera dem.
Hur prioriterar ni de personliga assistenterna?
– Vi vill vaccinera även assistenterna i det första skedet, eftersom de är nära de assistansberättigade. Då kan man skapa en sorts skyddande bubbla runt dessa personer.
Prioriteras även anhöriga till assistansberättigade?
– Ja, de som bor samma hushåll ska vaccineras nu i Fas 1.
Har boende i LSS–boenden samma prioritet?
– Ja det gäller även dem.
Prioriteras även vårdpersonal inom tex intensivvården?
– Ja, de kommer också med i Fas 1, det är också ett sätt att skydda utsatta människor.

Behöver inte följa Folkhälsomyndigheten exakt

I Folkhälsomyndighetens prioritering av vaccination är personer med LSS–insatser som personlig assistans och LSS–boende med först i Fas 2. Marie Ragnarsson säger att Region Kalmar län ser det som att det finns ett visst utrymme för egen tolkning.
– Som vi ser det inom Region Kalmar finns det inga skarpa gränser mellan faserna utan vi kommer att komma igång i olika prioriteringsgrupper i fas 1 ungefär samtidigt.
Man behöver alltså inte följa FHMs prioritering exakt?
– Nej det är ju rekommendationer som man behöver förhålla sig till.

Arbetar på att få kontakt med assistansberättigade

Nu jobbar Marie Ragnarsson på att få kontakt med de assistansberättigade, vilket kan ske via hemsjukvård eller assistansföretag.
– Vi jobbar för fullt på att få kontakt på olika sätt genom brev etc.
Det finns problem att nå ut, sekretessen hindrar att få uppgifter direkt från kommuner och Försäkringskassan berättar Marie Ragnarsson
– Det har varit uppe i kommunen och det kan komma en lösning, men vi har inte sett det ännu.
När bedömer du att assistansberättigade och assistenter kan börja vaccineras och när kan vaccineringen av denna grupp vara klar?
– Min bedömning är att det kan ske inom den närmaste veckan. Jag kan dock inte uttala mig om exakt när det är klart.

Kommunal hemsjukvård kan vaccinera i hemmet

Om den assistansberättigade inte kan ta sig till en hälsocentral för att vaccineras, kan den kommunala hemsjukvården göra det i hemmet säger Marie Ragnarsson.
Om man inte har hemsjukvård?
– De kan ofta ta sig till hälsocentralen, men om det inte går blir det en dialog i varje ärende, då kan Hälsocentralen ge i uppdrag till kommunen att åka hem till personen.

Fullt skydd en vecka efter andra dosen

Vid vaccinationen fyller den som ska vaccineras först i en hälsodeklaration och uppger tex allergier, graviditet, ev sjukdomar eller läkemedel. Sedan ges två doser intramuskulärt i överarmen, med tre veckors mellanrum, säger Marie Ragnarsson.
– Man har inte fullt skydd förrän en vecka efter den andra vaccineringen.
Vilka bör inte ta vaccinet?
– Gravida har det inte gjorts studier på och barn under 18 får inte vaccinet. Sedan kan personer som tidigare haft kraftiga allergiska reaktioner mot tex läkemedel eller mat behöva avstå från vaccinet, detta avgör den behandlande läkaren.
Vad vill du säga till de som är rädda för biverkningar?
– Det har ju gått fort att ta fram vaccinet men inga steg i utvecklandet har hoppats över. Vi vet att det finns en rädsla sedan svininfluensan då många fick narkolepsi. Å andra sidan lever vi i en pandemi, där det är viktigt att skydda både sig själv, andra och samhället, säger Marie Ragnarsson.

Marie Ragnarsson intervjuades av Kenneth Westberg 2020-01-07


Skicka sidan till: