FHM meddelar när vaccination ska ske i personlig assistans

Assistansanvändare och personliga assistenter kommer att vaccineras i Fas 2 efter äldre med hemtjänst/i boenden samt deras personal och nära anhöriga. Fas 2 beräknas starta i februari sade statsepidemiolog Anders Tegnell på en presskonferens. Flera regioner säger samtidigt att de vaccinerar personer med LSS-insatser redan i Fas 1.

Detta innebär enligt FHM:s Nationella plan för vaccination att assistansanvändare och personliga assistenter vaccineras i Fas 2 tillsammans med alla äldre över 70 år samt hälso- och sjukvårdspersonal. Fas 2 beräknas starta i februari sade statsepidemiolog Anders Tegnell på en presskonferens. Vaccination ska ske parallellt av dessa grupper. I Fas 3 kommer sedan övriga personer mellan 18 - 69 år i riskgrupper att vaccineras. Fas 4 vaccineras övriga personer över 18 år.

Flera regioner vaccinerar personer med LSS-insatser tidigare

Flera regioner har dock sagt att de vaccinerar personer med LSS-insatser (inklusive personlig assistans) tidigare, samtidigt med äldre i äldreboenden/med hemtjänst, tex Stockholms region och Region Kalmar.

Protester mot tidigare rekommendationer

Assistansanvändare har protesterat mot att personlig assistans tidigare inte har nämntsi Folkhälsomyndighetens riktlinjer: Jessica Smaaland, STIL – ”Folkhälsomyndigheten måste förtydliga sina riktlinjer i vaccination mot Covid 19”

I FHM:s Nationella plan för vaccination den 29 dec sägs det nu att personer i LSS:

bedöms vara en grupp med ökad risk att utsättas för smitta och där man inte helt kan utesluta en ökad risk för allvarlig covid-19. Det kan finnas svårigheter för dessa personer att följa råden för att minska risken att utsättas för smitta, t.ex. bland annat med hänsyn till att det ofta förekommer fler nära kontakter med personal, personliga assistenter och övriga.


Nedan Folkhälsomyndigetens prioritetsordning i FHM:s Nationella plan för vaccination

Fas 1

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453). I princip menas alla med hemtjänst men öppnar för lokala prioriteringar vid brist på vaccin, om man kan identifiera en grupp med lägre risk för allvarlig covid-19.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Fas 2

  • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
  • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS) som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

  • Övriga personer i åldern 18–69 år som tillhör en riskgrupp.

Fas 4

  • Övriga personer som är 18 år och äldre och inte tillhör en riskgrupp.

Vidare läsning

Folkhälsomyndigheten: Nationell plan för vaccination (uppdaterad 29 dec 2020)


Skicka sidan till: