Jessica Smaaland, STIL – ”Folkhälsomyndigheten måste förtydliga sina riktlinjer i vaccination mot Covid 19”

Jessica SmaalandSTIL är mycket kritiska till att assistansanvändare och personliga assistenter inte nämns i den prioritering som Folkhälsomyndigheten hittills visat upp. Jessica Smaaland, politisk sekreterare på STIL, anser att dessa grupper måste prioriteras mer.
– Vi kan inte begränsa vår nära fysiska kontakt med assistenterna.

De som Folkhälsomyndigheten prioriterar först i att vaccineras mot Covid 19 är personer i äldreboende eller med hemtjänst, deras personal och anhöriga. Därefter sjukvårdspersonal, alla över 70 år samt personer i riskgrupper. (Se lista under artikeln) Många inom personlig assistans reagerar över inte vara nämnda i prioriteringslistan. Jessica Smaaland tolkar detta som att det dröjer innan assistansanvändare och personliga assistenter vaccineras.
– Det finns grovt räknat 20 000 assistansberättigade och 90 000 personliga assistenter. Jag kan inte se att dessa grupper får plats i antalet beräknade personer i respektive grupp. Jag tolkar det som att assistansanvändare som tillhör en riskgrupp, blir nummer 6 i ordningen medan de flesta får vänta till resten av befolkningen.
Skulle assistenter kunna rymmas inom övrig personal i Hälso- och sjukvård?
– Där har de beräknat 400 000 personer. Det är på tok för lågt om 90 000 assistenter ska inkluderas med all vårdpersonal, särskilt om de som jobbar inom LSS-boenden också ska ingå.

Märklig prioritering

Jessica Smaaland tycker den prioriteringsordning som FHM hittills visat upp är märklig.
– Jag köper att äldreboenden med personal går först pga den fruktansvärda spridningen där, men jag förstår inte varför anhöriga till personer med hemtjänst ligger som nummer tre. Och betyder prioriteringen att yngre personer med några timmars hemtjänst, där det kanske går att hålla avstånd, går före personer med dygnet runt assistans med mycket tät kontakt?
Varför behöver assistansanvändare vaccineras tidigare?
– Många tillhör riskgrupper. Vi kan inte begränsa vår nära fysiska kontakt med assistenterna. Har man assistans dygnet runt behöver man minst 5 personer på schema. Oftast fler.

Får man ens ta med sina assistenter på sjukhuset nu?

Ju längre tiden går desto svårare är det att hålla smittan borta även inom personlig assistans, många assistansanvändare har tex problem med andningen, säger Jessica Smaaland.
– Sannolikheten är stor att vi hamnar på sjukhus. Att ha med assistenter dit är som bekant ingen självklarhet i vanliga fall, och nu är frågan om man ens får. Sjukvården är överbelastad som det är. Det finns inga resurser till allt sånt en personlig assistent gör. Sedan den psykiska påfrestningen av att veta att assistenterna kan smitta en, utan att ha någon möjlighet att begränsa den kontakten.

”Känsla av att man inte står högt i kurs på FHM”

Jessica Smaaland vill ha ett förtydligande av vaccinprioriteringen.
– Räknas assistans som hemtjänst och äldreboende? Det ryktas om det. Risken är att regioner tolkar det olika.
I en intervju på Assistanskoll hänvisar regeringen till FHM, hur ser du på det?
– Osäker på vad regeringen får göra, men att framföra önskemål att FHM borde förtydliga måste de väl få?
Assistanskoll har inte fått svar från FHM senaste veckan om vad som gäller för assistansanvändare och personliga assistenter, hur tolkar du det?
– Kanske har de för mycket att göra. Kanske insåg de att de missat en stor grupp och inte vill erkänna det. Kanske tycker de att prioriteringen är korrekt. Oavsett blir ju känslan att man inte står särskilt högt i kurs hos dem.

Tre gånger högre än genomsnittet men färre än i hemtjänst/äldreboende

Antalet smittade och dödsfall inom personlig assistans är tre gånger högre än inom genomsnittet av befolkningen men färre jämfört med äldreboenden och hemtjänst.
Hur ser du på det i sammanhanget?
– Det är ju ett bevis att institutioner inte är en särskilt bra idé. Och som jag sa tycker jag det är rimligt att de går först, men man måste ju se till situationen också. Att en person som behöver hjälp med handling och städning en gång i veckan går före en med tracheostomi är absurt, säger Jessica Smaaland.

Jessica Smaaland intervjuades av Kenneth Westberg 2020–12–15

Vidare läsning

Svensk Farmaci redovisar Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vaccination mot Covid 19


Prioriteringsgrupp 1
Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst
82 000 personer i särskilda boenden
150 000 personer har hemtjänst

Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära ovanstående grupper
220 000 personer

Nära hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst
120 000 personer

Uppskattningsvis 570 000 personer

Prioriteringsgrupp 2
Övrig personal inom hälso- och sjukvård
400 000 personer

Övriga personer 70 år och äldre
1 500 000 personer

Övriga personer i riskgrupp
200 000 personer

Uppskattningsvis 2 100 000 personer

Prioriteringsgrupp 3
Resten av befolkningen 19–69 år
6 000 000 personer

Källa: Svensk Farmaci redovisar Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vaccination mot Covid 19

Skicka sidan till: