Nya siffror för assistentlöner

Privatanställda assistenters medeltimlön var 147,70 kr i sep 2022, en ökning med 1,3 % från året innan. Medelmånadslönen i kommunerna steg med 2,0 % till 25 800 kr.

Låga ökningar av privata assistenters timlöner

Löneökningarna för privatanställda personliga assistenter fortsätter att vara låga, enligt SCB ökade de med 1,3 % 2022 och året innan var löneökningen 1 %. Detta samtidigt som kollektivavtalade löneökningar legat på cirka 2 % per år. Orsaken kan här vara att ingångslönerna blivit lägre för personliga assistenter.

Kommunalt anställda assistenters löner ökar i takt med avtalade löneökningar

Kommunalt anställda assistenters månadslön ökade med 2,0 % vilket ligger exakt på de avtalade lönekningarna i SKR/Sobonas kollektivavtal för åren 2020-2023

Assistanskolls löneguide för personliga assistenter använder uppgifter från Statistikmyndigheten, SCB och är nu uppdaterad med 2022 års lönenivåer.

mynthög

I guiden kan du jämföra:

  • Medellöner i kommunal och privat sektor
  • Löneskillnader mellan kvinnor/män
  • Löneskillnader mellan åldersgrupper
  • Löneskillnader mellan geografiska områden
  • Skillnader mellan olika kollektivavtal

Skicka sidan till: