Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna

Lönerna höjs med totalt 5,4 % fördelat på 1 feb 2021 och 1 juli 2022. Det betalas dock inte ut något engångsbelopp som i övriga kollektivavtal. Jourersättningen höjs med totalt 10,9 % under avtalsperioden. Avtalet gäller till 30 juni 2023.

Nya avtalet Kommunal - Vårdföretagarna

  • Avtalet gäller 1 januari 2020 – 30 juni 2023. Cirka 50 000 personliga assistenter berörs.
  • Löneökningar sker individuellt utan garanti med 3,95 kr/tim från 1 feb 2021 och 3,24 kr/tim från 1 juli 2022. (motsvarar på en heltidslön 679 kr respektive 557 kr)
  • Det betalas inte ut något engångsbelopp för att kompensera att förra kollektivavtalet förlängdes ett halvår.
  • Jourersättningen höjs totalt med 10,9 % under avtalsperioden.
  • OB och beredskapsersättning höjs med 3 % 1 feb 2021 och 3 % från 1 juli 2022.
  • Lägstalöner höjs till 114,40 kr/tim 1 feb 2021, och 117,03 kr/tim den 1 juli 2022.
  • Om assistenten gör aktiva insatser under jouren finns nu en möjlighet att komma överens om att räkna in den tiden i sysselsättningsgraden
  • Åldern för inbetalning av avtalspension sänks stegvis från 25 till 22 år.
  • Tre olika arbetsgrupper ska jobba med stärkt skydd mot sexuella trakasserier, hantering av tvisteärenden samt anställningsfrågor som schemaläggning, sysselsättningsgrad och anställningsformer.

Vidare läsning

Nya avtalet Kommunal - Vårdföretagarna

Kommunal: Avtal klart - Vårdföretagarna personlig assistans bransch G

Kommunalarbetaren: Kraftig jourhöjning i nytt assistansavtal

Vårdföretagarna: Vård­företagarna tecknar nytt avtal med Kommunal

Jämför kollektivavtal sida vid sida på Assistanskoll


Skicka sidan till: